Aktuelt2017-12-20T16:09:10+01:00

Nyheter fra Norsk Reiseliv og våre medlemsbedrifter

Ny reiselivsstrategi

Innovasjon Norge overleverte torsdag 6. mai den nye reiselivsstrategien til næringsminister Iselin Nybø. Strategien er utarbeidet av Innovasjon Norge på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Den bygger på tre sentrale premisser; Covid-19 pandemien med behovet for å understøtte gjenoppbyggingen i næringen, Det grønne skiftet og Digitalisering. Dokumentet består av [...]

The Board’s Annual Report 2020

Norsk Reiseliv/Norwegian Tourism Partners is an independent industry association that was established in 2004. The purpose of the association is to strengthen the tourism industry's influence and position as a leading industry and create the basis for Norway to take a larger share of the international growth in tourism. [...]

Omstillingsordningen for reiselivet

Næringsminister Iselin Nybø var sist lørdag ute og lanserte 700 millioner kroner til omstillingstiltak i reiselivet. Nå var ikke dette en nyhet, disse pengene har vært lansert tidligere men allikevel de kommer godt med for en hardt prøvet næring. Reiselivet er blant de næringer som er hardest rammet av [...]

Reiselivet har behov for en statlig garantiordning for pakkereiser

Regjeringen la fredag 26. mars 2021 omsider frem sitt forslag, Prop. 107 S (2020 – 2021) hvor det foreslås en statlig reforsikringsordning forbeholdt små- og mellomstore pakkereisearrangører. Den foreslåtte løsningen er skuffende lesning, dette fordi garantiordningen er for lav og fordi den ikke inkluderer alle arrangører som pakker og [...]

Reiselivet blør…

Norsk reiselivs- og serveringsnæring er langt hardere rammet enn de fleste andre bransjer, selv i den situasjonen vi nå er inne i hvor det meste av handelsvirksomheten er stengt ned. Det løper daglig betydelige faste kostnader som tapper næringen for likviditet med påfølgende fare for konkurser, kompetanseflukt og tap [...]

Vaksinepass avgjørende for reiselivet

EU kommisjonen la onsdag 17. mars frem forslag om innføring av vaksinepass for hele EU, samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Et slikt vaksinepass vil være viktig for å sikre turismen i Europa og gjeninnføre fri bevegelse på en trygg, ansvarlig og tillitsbasert måte. Vi går nå mot en [...]

Korona-situasjonen, nok en gang…

Det er fortsatt ingen løsning på Korona-pandemien, smittetrykket går opp og ned ,og vi venter alle på nok vaksiner slik at også de som er i aldersgruppen for å reise kan bli vaksinert. Myndighetene i form av stat og kommunene justerer til stadighet smitteverntiltakene, og folk blir mer og [...]

The Board’s Annual Report 2019

Norsk Reiseliv/Norwegian Tourism Partners is an independent industry association that was established in 2004. The purpose of the association is to strengthen the influence of the tourism industry and its position as a leading industry and create the basis so that Norway has a larger share of the international [...]

Behov for forutsigbarhet

Reiselivet har vært i og er fortsatt i en kritisk situasjon. Hvor lenge dette vil vare vet vi ikke, det avhenger både av nye mutasjoner og hvor raskt befolkningen i Norge og Europa kan være vaksinert. Arbeidsplasser har gått tapt i reiselivet og vi frykter konkurser med store økonomiske [...]

Styrets årsmelding 2019

Norsk Reiseliv/Norwegian Tourism Partners er en uavhengig bransjeforening som ble opprettet i 2004. Formålet med foreningen er å styrke reiselivsnæringens innflytelse og posisjon som en ledende industri, og skape grunnlaget for at Norge tar en større del av den internasjonale veksten i reiselivet. Vi skal gjennom vårt arbeid være [...]

Krise i reiselivsnæringen – Norsk Reiseliv krever fem grep fra Regjeringen

Norsk reiselivsnæring er langt hardere rammet enn andre bransjer. Reiselivsnæringen er fortsatt stengt ned, samtidig som det løper betydelige faste kostnader som tapper næringen for likviditet med påfølgende fare for konkurser, kompetanseflukt og tap av arbeidsplasser. De samfunnsøkonomiske konsekvensene av et brakk reiseliv er betydelige, spesielt for distriktene og [...]

Mot katastrofe for reiselivsnæringen

Koronasituasjonen skaper betydelige konsekvenser for reiselivsnæringen med omfattende kanselleringer, avbestillinger og manglende bestillinger for vår/sommer/høst 2020. Dette gjelder både for forretningsreiser, konferanser, møter, restaurantbesøk, arrangementer, festivaler, events, ferie- og fritidsreiser. Dette er en situasjon som reiselivet ikke har opplevd i moderne tid.  Reiselivsnæringen er spesielt sårbar i slike situasjoner, med [...]

Koronasituasjonen – svært alvorlige konsekvenser for norsk reiselivsnæring

Koronaviruset har fått betydelige konsekvenser for reiselivet både internasjonalt og i Norge. Vi er i en situasjon med omfattende avbestillinger i reiselivsnæringen, spesielt innen arrangementer, møte og konferansemarkedet, først fra Europa men nå også fra Norge. Det råder i tillegg stor usikkerhet i forhold til ferie og fritidsmarkedet og den [...]

Reiselivsåret 2019

Reiselivsåret 2019 hadde vekst i antall gjestedøgn. Beregninger gjort av Statistikknett.no på bakgrunn av SSBs tallmateriale viser at Norge hadde 35,2 millioner registrerte gjestedøgn i 2019, dvs. hotell, camping og hyttegrender. Dette er en økning på 4 prosent fra 2018. Norske overnattinger anslås å ende på 24,5 millioner gjestedøgn [...]

Skuffende budsjett for reiselivet

Regjeringen forslår i sitt forslag til Statsbudsjett for 2020, som ble lagt frem mandag 7. oktober å kutte støtten til internasjonal reiselivsmarkedsføring i Innovasjon Norge med hele 51,5 mill kroner. Dette er et kutt på 22 prosent, fra dagens budsjettramme på 231,5 mill kroner til 180 mill kroner i [...]

Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

Høringsinnspill fra Norsk Reiseliv Norsk Reiseliv viser til NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land og sender herved vår høringsuttalelse til rapporten. Reiselivet i Norge er en viktig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping, og en næring som skaper arbeidsplasser over hele landet, med betydelig lokal [...]

Styrets årsmelding 2018/The Board´s Annual Report 2018

The Board's Annual Report 2018 Norsk Reiseliv/Norwegian Tourism Partners, previously Forum for Reiseliv, is an independent industry association that was established in 2004. The purpose of the association is to strengthen the influence of the tourism industry and its position as a leading industry and create the basis so [...]

Overnattings- og serveringsbransjen nærmer seg null i utslipp

Overnattings- og serveringsbransjen er i ferd med å bli en nullutslippsbransje, i følge en ny rapport fra Stakeholder på vegne av NHO Reiseliv. Rapporten gir en oversikt over klimagassutslipp knyttet til norsk reiseliv og nordmenns ferie- og fritidsaktiviteter. Tross i stor økning i antall overnattinger i Norge de siste [...]

Gå til toppen