Aktuelt2017-12-20T16:09:10+00:00

Nyheter fra Norsk Reiseliv og våre medlemsbedrifter

Reiselivsåret 2018 – toppår fra USA og Tyskland

Reiselivsåret 2018 får en svak vekst i antall gjestedøgn. Endelige tall fra SSB foreligger ikke før i februar, men anslag gjort av Statistikknett på bakgrunn av SSBs tallmateriale viser vekst på 1,7 prosent i samlet antall gjestedøgn fra 2017. Norske gjestedøgn øker med 1,6 prosent mens utenlandske vokser med [...]

Reiseliv inn i den nye regjeringsplattformen

Norge får en ny regjeringsplattform, og i motsetning til Jeløya-plattformen har nå reiseliv kommet inn. Norsk Reiseliv er svært godt fornøyd med dette, noe som vi har jobbet for å få til sier direktør Per-Arne Tuftin. Det at reiselivet kommer tydelig frem i den nye plattformen gjør at reiseliv [...]

Reiseliv som næring for fremtiden

For å sikre bærekraftig vekst og styrke markedsmulighetene for Norge som reisemål er vi avhengig av at reiselivsnæringen og det offentlige samarbeider om å utvikle reiselivet. Internasjonalt er det vekst i reiselivet og vi mener våre mål om vekst er realistiske gitt at rammebetingelsene legges til rette for å [...]

Statsbudsjettet 2019 og reiseliv

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt frem i dag. For reiseliv sitt vedkommende er det er budsjett uten store overraskelser. Hovedtrekkene i budsjettet er: Det blir ingen økning i reiselivsmomsen i 2019. Dette er en sak som organisasjonene i reiselivet har jobbet med og vi er derfor [...]

Reiseliv i tall og fakta

Totalt var det 1,32 milliarder internasjonale turistankomster i verden i 2017. Det er syv prosent flere enn 2016 og tilsvarer 83 millioner flere feriereiser på tvers av landegrensene. Økningen i antall internasjonale turistankomster viser hvor robust næringen er. Til tross for økonomisk og politisk uro, terror og naturkatastrofer, er [...]

Vøringsfossen – Nasjonal turistveg Hardangervidda

Statens vegvesen åpnet første byggetrinn på Vøringsfossen langs Nasjonal turistveg Hardangervidda onsdag 4. juli 2018 Vøringsfossen er et av Statens vegvesen sine prestisjeprosjekter i forbindelse med Nasjonal turistvegsatsingen. De besøkende får her en luftig og trygg opplevelse av fossen, dalen og den storslagne starten på Fjord Norge. Øst [...]

Styrets årsmelding 2017/The board’s annual report 2017

The board's annual report 2017 Norsk Reiseliv/Norwegian Tourism Partners has undergone significant changes in 2017. From being a lobby organisation with a purchased secretariat function, its own office with daily manager was established in the autumn of 2016 with the intention of raising the profile of the organisation. [...]

Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov

Norsk Reiseliv støtter regjeringens forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget fra Samferdselsdepartementet ble sendt på høring 13. mars og hadde høringsfrist 15. juni 2018. Sjøveien Videre Turistene vil ha de unike opplevelsene Norge kan by på, men dette krever at næringen og myndighetene jobber sammen for en bærekraftig [...]

Innspill fra Norsk Reiseliv til regjeringens nye strategi for kultur og reiseliv

Norsk Reiseliv har sendt innspill til regjeringens strategi for kultur og reiseliv. Reiseliv som næring for fremtiden Verden forandrer seg, nye markeder, målgrupper, trender og ny teknologi krever fokus på en mer målrettet og kostnadseffektiv produktutvikling, distribusjon og markedsføring av Norge som reisemål.  Dette vil være en forutsetning for [...]

Norsk Reiseliv støtter forlaget om opplysningsplikt for formidlingsselskaper

Norsk Reiseliv støtter Finansdepartementets forslag om at formidlingslelskaper skal plikte å gi opplysninger om utleieinntekter til skattemyndighetene.  Forslaget fra departementet ble sendt på høring 20. mars og hadde høringsfrist 1. juni 2018. Reiselivsnæringen er positiv til at det kommer nye aktører og at ny teknologi tilgjengeliggjøres innenfor reiselivet, men [...]

Heiskortomsetningen til nye høyder vinteren 2017/18

Alpinbransjen i Norge fortsetter økningen i heiskortomsetning med ny rekord fjerde året på rad Heiskortomsetningen for sesongen 2017/2018 endte på 1,32* milliarder som er en økning på 16% mot fjorårets sesong** -Dette er fantastisk hyggelige tall å presentere sier Generalsekretær Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening (ALF). Interesseorganisasjonen for [...]

Innovasjon Norges nøkkeltallbrosjyre 2017

Innovasjon Norges nøkkeltallbrosjyre gir en lettfattelig innføring i de viktigste tallene om norsk reiseliv. Les blant annet om hvordan norsk reiseliv utvikler seg i et globalt perspektiv, og hvilken betydning reiselivsnæringen har for norsk økonomi og sysselsetting. Last ned brosjyren her.

Utlendingene ga en solid vekst for norsk reiselivsnæring i 2016

Samlet turistkonsum endte på 170 milliarder kroner i 2016, viser siste oppdatering av SSBs satellittregnskap for turisme. De utenlandske turistene økte forbruket med 7,4 prosent fra året før og endte på 50 milliarder kroner i 2016.   Dette er andre året på rad med god vekst, og for de [...]

Reiselivsåret 2017

Med 23,3 millioner overnattinger satte norske hoteller ny rekord i 2017. Det var en økning på 3 prosent i forhold til 2016, som var det forrige rekordåret. Det var norske overnattinger som utgjorde veksten for hotellene med 4 prosent økning til 17 millioner gjestedøgn. Mens tallet på utenlandske hotellovernattinger [...]

Gjestedøgnstatistikken for november – en god måned for reiselivet

I november 2017 var det 1,6 millioner overnattinger ved norske hotell. Dette var 4 prosent fler enn i samme måned i 2016. Tallet på norske hotellovernattinger gikk opp 5 prosent, fra november 2016 og endte på 1,4 millioner i november 2017. I det samme tidsrommet gikk tallet på utenlandske overnattinger opp 3 prosent til 275 000 [...]

Styrets årsmelding 2016

Styrets årsmelding 2016 Forum for Reiseliv har vært igjennom store forandringer i 2016. Fra å være en lobbyorganisasjon med innkjøpt sekretariatsfunksjon til å etablere eget kontor med daglig leder og en intensjon om å synliggjøre organisasjonen. Det nye kontoret ble etablert 1. september 2016, samme dag som daglig [...]

Det internasjonale reiselivsåret 2017 – beste resultat på 7 år

Internasjonale turistkankomster vokste med 7% i 2017 og kom opp i totalt 1.322 millioner, ifølge UNWTOs World Tourism Barometer. Veksten forventes å fortsette i 2018 med en prognose på i størrelsesorden 4% -5%. Basert på data fra destinasjoner rundt om i verden, anslår UNWTO at internasjonale turistankomster med minst [...]

Travel uke for medlemsbedriftene i Norsk Reiseliv

Norsk Reiselivs medlemsbedrifter har hatt det travelt med å motta reiselivspriser denne uken. Det ble prisdryss både på Reiselivet Oscarutdeling i regi av HSMAI sist onsdag og Grand Travel Award i regi av Travel News torsdag. Dette viser at våre medlemsbedrifter er aktive og de fremste i bransjen. Det [...]

Svein Arild Steen-Mevold årets toppleder i reiselivet

Svein Arild Steen-Mevold, adm direktør i Scandic Hotels Norge og styreleder i Norsk Reiseliv ble kåret til årets toppleder under Grand Travel Award torsdag kveld. Årets hederspris gikk til reiselivsveteranen Per G. Braathen i Braganza, mens Norwegian var stemt frem til prestisjeprisen Folkets reiselivspris. Grand Travel Award er et [...]