EU kommisjonen la onsdag 17. mars frem forslag om innføring av vaksinepass for hele EU, samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Et slikt vaksinepass vil være viktig for å sikre turismen i Europa og gjeninnføre fri bevegelse på en trygg, ansvarlig og tillitsbasert måte.

Vi går nå mot en ny sommer hvor det vil være restriksjoner i forhold til å reise, det vil derfor være svært viktig for norsk reiselivsnæring at Norge følger EU i forhold til innføring av et felles vaksinepass. Norge må etter innføring av et vaksinepass åpne grensene for turister som tilfredsstiller vilkårene for et slikt pass og for turister fra de regioner i Europa som tilfredsstiller kravet om under 25 tilfeller per 100 000 innbyggere, som er det FHI tar utgangspunkt i for i dag å sette nordiske regioner i gult.

EU kommisjonen sier at det nye passet, som offisielt omtales som et «grønt digitalt sertifikat» skal godtas i alle EU-land. Det skal bidra til å koordinere lettelse i reiserestriksjonene. Alle som har lovlig opphold i EU, samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein og har det digitale sertifikatet, skal ha samme unntak fra restriksjoner som innbyggerne i landet de besøker.

Norsk Reiseliv har bedt norske myndigheter om å ta del i innføring av et slikt felles vaksinepass for hele EU.

På regjeringens pressekonferanse onsdag 7. april 2021 kunne statsminister Erna Solberg bekrefte at regjeringen jobber med et vaksinepass  for å kunne dokumentere vaksinasjon, koronatestresultat eller naturlig immunitet etter gjennomgått covid-19. Norge deltar også i det europeiske arbeidet med koronasertifikater, og den norske løsningen vil være i tråd med EUs Digitale grønne sertifikat. Regjeringen utreder også om en forenklet utgave av et koronasertifikat kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus.

– Vi må vurdere hvordan et slikt sertifikat best kan brukes nasjonalt i forbindelse med gjenåpningen. Et koronasertifikat åpner for muligheter, men byr samtidig på utfordringer og dilemmaer. Regjeringens ambisjon er å lande en løsning for et slikt sertifikat innen rimelig tid, sier Solberg.