Administrasjon og sekretariat

Administrasjonen ledes av direktør Per-Arne Tuftin

Adresse: Norsk Reiseliv, Engebrets vei 3, 0275 Oslo.

Telefon: +47 909 94 898, E-post: tuftin@norsk-reiseliv.no  

Foto: Tommy Andresen

Foto: Tommy Andresen