Høringsuttalelser2017-12-20T13:36:12+02:00

Høringsuttalelser fra Norsk Reiseliv

Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov

Norsk Reiseliv støtter regjeringens forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget fra Samferdselsdepartementet ble sendt på høring 13. mars og hadde høringsfrist 15. juni 2018. Sjøveien Videre Turistene vil ha de unike opplevelsene Norge kan by på, men dette krever at næringen og myndighetene jobber sammen for en bærekraftig [...]

Innspill fra Norsk Reiseliv til regjeringens nye strategi for kultur og reiseliv

Norsk Reiseliv har sendt innspill til regjeringens strategi for kultur og reiseliv. Reiseliv som næring for fremtiden Verden forandrer seg, nye markeder, målgrupper, trender og ny teknologi krever fokus på en mer målrettet og kostnadseffektiv produktutvikling, distribusjon og markedsføring av Norge som reisemål.  Dette vil være en forutsetning for [...]

Norsk Reiseliv støtter forlaget om opplysningsplikt for formidlingsselskaper

Norsk Reiseliv støtter Finansdepartementets forslag om at formidlingslelskaper skal plikte å gi opplysninger om utleieinntekter til skattemyndighetene.  Forslaget fra departementet ble sendt på høring 20. mars og hadde høringsfrist 1. juni 2018. Reiselivsnæringen er positiv til at det kommer nye aktører og at ny teknologi tilgjengeliggjøres innenfor reiselivet, men [...]

Statsbudsjettet 2018 – Høringsuttalelse til Stortingets finanskomité

Norsk Reiseliv, tidligere Forum for Reiseliv er en uavhengig bransjeforening som ble opprettet i 2004. Formålet med foreningen er å styrke reiselivsnæringens innflytelse og posisjon som en ledende industri, og skape grunnlaget for at Norge tar en større del av den internasjonale veksten i reiselivet. Medlemmene i Norsk Reiseliv [...]

Statsbudsjettet 2018 – Høringsuttalelse til Stortingets næringskomité

Norsk Reiseliv, tidligere Forum for Reiseliv er en uavhengig bransjeforening som ble opprettet i 2004. Formålet med foreningen er å styrke reiselivsnæringens innflytelse og posisjon som en ledende industri, og skape grunnlaget for at Norge tar en større del av den internasjonale veksten i reiselivet. Medlemmene i Norsk Reiseliv [...]