Norsk Reiseliv, tidligere Forum for Reiseliv er en uavhengig bransjeforening for reiselivet i Norge som ble opprettet i 2004. Vårt formål er å styrke reiselivets posisjon som en ledende industri og legge grunnlaget for at Norge tar en større del av den internasjonale veksten i reiselivet.

Målsetting med vårt arbeid er å sikre bærekraftig vekst i reiselivet, sikre virkemidler for økt konkurransekraft på linje med andre vekstnæringer, øke attraktiviteten og etterspørselen etter Norge som reisemål, samt øke norsk verdiskaping og sysselsetting ved tilrettelegging for lønnsom turisme hele året.

Vi har 15 medlemmer som eier 320 reiselivsbedrifter og representerer 40 destinasjoner, med til sammen 40.000 ansatte over hele landet. Medlemsbedriftene er representert innen overnatting, servering, transport, opplevelser, formidling, landsdels- og destinasjonsselskap og står for over 90 prosent av den internasjonale reiselivsmarkedsføringen.