Regjeringen forslår i sitt forslag til Statsbudsjett for 2020, som ble lagt frem mandag 7. oktober å kutte støtten til internasjonal reiselivsmarkedsføring i Innovasjon Norge med hele 51,5 mill kroner. Dette er et kutt på 22 prosent, fra dagens budsjettramme på 231,5 mill kroner til 180 mill kroner i 2020.

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, der Norge har gode forutsetninger for å delta. Dersom dette skal lykkes og vi skal sikre vekst i reiselivet også utenfor høysesong, må de offentlige bevilgningene til profilering og markedsføring styrkes, ikke reduseres sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv. I Granavolden-plattformen presiserer Regjeringen tydelig at reiseliv er en av næringene med vekstmuligheter som Norge skal satse på og at merkevarebyggingen av Norge som reisemål skal styrkes. Norsk Reiseliv hadde derfor positive forventninger til Statsbudsjettet for 2020.

Forventningene ser desverre ikke ut til å være innfridd sier direktør Per-Arne Tutin. Det er overraskende at Regjeringen legger opp til å kutte hele 51,5 millioner kroner i midlene til internasjonal profilering og reiselivsmarkedsføring i Innovasjon Norge. Internasjonal forskning viser at en krone brukt på profilering gir en gevinst på 30 kroner i økt omsetning. Skal Norge lykkes i å ta del i den globale veksten i reiselivet er derfor disse profileringsmidlene svært viktige sier Tuftin.

Stortinget og Regjeringen har i de senere år lagt til rette for at reiselivet skal lykkes, både via stortingsmedlingen om reiseliv og regjeringens nylig fremlagte strategi for kultur og reiseliv. En styrket internasjonal profilering og markedsføring vil i større grad kunne målrette sin innsats mot helårs turisme og mer betalingsvillige turister.

Det er rom for vekst i reiselivet i Norge, sier Tuftin. Vi trenger turister som legger igjen penger i reiselivsnæringen i hele landet gjennom hele året. For at vi skal få disse attraktive eksportinntektene trenger vi å øke den internasjonale profileringen og markedsføringen av Norge som reisemål. Det regjeringen nå gjør blir derfor helt feil. Det fremlagte budsjettet har omfattende satsing på kulturell infrastruktur og vi kommer til å være et attraktivt reisemål i årene som kommer, men da må vi samtidig fortelle verden om Norge som reisemål og norske reiselivsopplevelser. Vi vil jobbe for at Stortinget kan justere dette kuttet avslutter Tuftin.