Pressemeldinger2018-02-09T11:38:48+00:00

Pressemeldinger

Reiselivsåret 2018 – toppår fra USA og Tyskland

Reiselivsåret 2018 får en svak vekst i antall gjestedøgn. Endelige tall fra SSB foreligger ikke før i februar, men anslag gjort av Statistikknett på bakgrunn av SSBs tallmateriale viser vekst på 1,7 prosent i samlet antall gjestedøgn fra 2017. Norske gjestedøgn øker med 1,6 prosent mens utenlandske vokser med 2 [...]

Reiseliv inn i den nye regjeringsplattformen

Norge får en ny regjeringsplattform, og i motsetning til Jeløya-plattformen har nå reiseliv kommet inn. Norsk Reiseliv er svært godt fornøyd med dette, noe som vi har jobbet for å få til sier direktør Per-Arne Tuftin. Det at reiselivet kommer tydelig frem i den nye plattformen gjør at reiseliv får [...]

Reiselivsåret 2017

Den gode veksten i antall turister og gjestedøgn som vi har opplevd de tre foregående årene har stanset opp og vi får en utflating i 2017. Endelig tallmateriale foreligger ikke, men beregninger foretatt av Norsk Reiseliv tyder på at det blir et resultat i samlet antall gjestedøgn i forhold til [...]