Medlemsbedrifter2018-06-29T12:19:14+02:00

Norlandia Hotel Group

Norlandia Hotel Group ble opprettet i 2008 og drifter i dag totalt 28 hoteller i Norge og Sverige, med tilsammen ca 3000 rom og 2000 medarbeidere. Dette gjør Norlandia Hotel Group til en vesentlig aktør i det nordiske hotelldrifts-segmentet. Kjernevirksomheten er hotelldrift, hvor hotellene er selvstendige selskaper driftet under ulike brands. Noen av selskapets største styrker er tett individuell oppfølging av stedlige hotelldirektører, gode rapporteringsrutiner, innkjøpsavtaler, talentprogram og stor fokus på opplæring og kvalitet. Norlandia Hotel Group består av medarbeidere med kompetanse på alle nødvendige fagfelt innenfor hospitalitynæringen. Franchise brands som kjeden representerer er Thon Hotels, Nordic Choice Hotels, Scandic, First Hotels og Best Western.

Fjord Line

Fjord Line ble grunnlagt i 1993 og er i dag Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark med en markedsandel på 20%. Fjord Line er et ungt fergeselskap som har vokst mye de siste årene ved å introdusere nye moderne skip til flåten, utvide rutetilbudet og ved å gi gjestene og fraktkundene service og verdi for pengene. Fjord Line er bygget på sunne verdier. Alt selskapet gjør er preget av handlekraft, ansvar, respekt og engasjement. Selskapet sysselsetter rundt 700 årsverk og transporterer årlig i overkant av 1,3 millioner passasjerer. De fire skipene opererer på fem fergeruter mellom Norge, Sverige og Danmark. I tillegg til passasjertrafikk tilbys frakt av nyttekjøretøy og gods.

AVINOR

Avinor er et heleid statlig aksjeselskap som har ansvaret for alle de 45 statlige flyplassene i Norge. I tillegg til flyplassene driver Avinor kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Avinor er selvfinansiert. Flyplassvirksomheten drives som en enhet der flyplasser med overskudd bidrar til å finansiere de som går med underskudd, på den måten kan vi opprettholde en god infrastruktur innen luftfart i Norge. Hovedinntektene til Avinor er fra flyselskapene og passasjerene, samt kommersielle inntekter fra utleie av areal til butikker, servering og andre servicetilbud til passasjerene. Avinor har også intekter fra utleie av areal til flyplasshotell og parkeringsanlegg. Avinor er en sentral aktør innen norsk reiseliv og driver et utstrakt internasjonalt arbeid for å øke antall flyruter til/fra Norge i nært samarbeid med reiselivsnæringen.

Hurtigruten

Hurtigruten ble startet i 1893, og har gjennom 125 år bygget seg opp til verdensleder innen ekspedisjonsreiser. Selskapet driver den legendariske Kystruten Bergen – Kirkenes, med 11 spesialbygde skip og daglige avganger. Hurtigrutens stadig voksende flåte av ekspedisjonsskip tar med gjester til spektakulære destinasjoner fra Svalbard i nord til Antarktis i sør. I 2018 lanserer Hurtigruten verdens første hybriddrevne ekspedisjonsskip, MS Roald Amundsen, etterfulgt av søsterskipet MS Fridtjof Nansen året etter.

SAS

Scandinavian Airlines (SAS) opererer flyvninger innenriks i de skandinaviske landene, til de fleste større byer i Europa og til destinasjoner i  Nord-Amerika, Midtøsten og Asia fra sine tre baser ved Københavns lufthavn, Stockholm lufthavn og Oslo Lufthavn. Selskapet trafikkerer de fleste stamlufthavnene i Norge, med utgangspunkt i Oslo-basen. Flyselskapet ble stiftet i 1946 og er et børsnotert selskap med den svenske, danske og norske staten på eiersiden. SAS er et nettverkselskap tilknyttet Star Alliance samarbeidet. SAS fortsetter å modernisere og oppgradere flyflåten for å investere i fremtiden. En forenklet og fornyet flåte skreddersydd for bedre trafikkflyt gjør at SAS kan tilby flere avganger enn noen annen transportør til, fra og innenfor Skandinavia.

Radisson Hotel Group

Radisson Hotel Group er en av verdens største hotellkjeder med mer enn 1440 hoteller i drift og under utvikling i 115 land og regioner. Kjeden har hoteller som strekker seg fra luksuriøse spahoteller til forretningshotell på kjente destinasjoner. Kjeden består av brandene Quorvus, Radisson Blu, Radisson Red og Park Inn by Radisson.

Color Line

Color Line er Norges største og et av Europas ledende selskap innen nærskipsfart. Selskapet opererer seks skip på fire linjer mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, med cruise på ruten mellom Oslo og Kiel, transport på rutene mellom Larvik og Kristiansand til Hirtshals, og transport og shopping på ruten mellom Sandefjord og Strømstad. I tillegg til person- og godstransport driver Color Line konferanse og messer, hotelldrift, restauranter, butikker, underholdning og turproduksjon. Selskapet sysselsetter ca 2.300 årsverk i fire land, og er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken i regelmessig trafikk til og fra Norge, med skip registrert i norsk skipsregister og med norsk eierskap samt norsk hovedkontor. I juni 2019 setter Color Line inn verdens største plug-in hybrid skip i trafikk mellom Sandefjord og Strømstad.

Fjord Norge

Fjord Norge AS er landsdelsselskapet for de fire Vestlandsfylkene. I tett samspill med destinasjonsselskapene og næringen, leder Fjord Norge det internasjonale markedsarbeidet for Fjord Norge regionen. Selskapets skal posisjonere Fjord Norge som verdens mest attraktive destinasjon for natur- og opplevelsesferier. Fjord Norge AS skal gjennom målrettet internasjonal markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i regionen. Fjord Norge AS skal ved formidling av markedskunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassede produkter og tjenester.

Vy

NSB-konsernet byttet navn til Vygruppen 24. april 2019. Vygruppen er ett av Nordens største transportkonsern med virksomhet innen tog, buss, gods og mobilitet & reiseliv. Vy jobber for at det skal bli enklere å reise miljøvennlig og kollektivt. Veien dit går gjennom den smarte, grønne, trygge og lønnsomme reisen. Vygruppen eies av den norske stat ved Samferdselsdepartementet.

Scandic Hotels

Scandic Hotels er den største hotelloperatøren i Norden med et nettverk av nesten 280 hoteller fordelt på 55.000 hotellrom i seks land og 16.000 dedikerte ansatte. I Norge er Scandic representert med hoteller fra Nordkapp til Kristiansand. Scandic Hotels ble etablert i 1963 og har siden da hatt fokus på utvikling av hotellbransjen. Hotellkjeden markedsføres under brandene Scandic og signaturhotell under betegnelsen by Scandic med bl.a. Grand Hotel Oslo by Scandic og Hotel Norge by Scandic (åpner juni 2018). Selskapet eies av Scandic Hotels Group AB som er et svensk børsnotert selskap.

Thon Hotels

Thon Hotels er en del av Olav Thon Gruppen. Thon Hotels ble etablert som Rainbow Hotels i 1989. I dag består hotellkjeden av mer enn 70 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam. Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet.

Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels er et av Nordens største hotellkonsern med mer enn 190 hoteller i 6 land. Nordic Choice Hoels består i dag av de tre hotellkjedene Clarion Hotel, Quality Hotel og Comfort Hotel i tillegg til 23 frittstående hoteller. Alle hoteller er miljøsertifisert etter ISO 14001. Hotellkjeden eies av selskapet Strawberry Group AS som igjen er heleid av Petter A. Stordalen.

VisitOSLO

VisitOSLO AS er det offisielle markedsføringsselskapet for Oslo og omegn med ansvar for internasjonal profilering av Oslo på vegne av besøksnæringen. Selskapet er organisert som et aksjeselskap der aksjonærene er bedrifter i regionen som driver reiselivsrelatert virksomhet. VisitOSLO arbeider med vertskap, kongressmarkedsføring, internasjonal presse og markedsføring i digitale medier, og driver blant annet turistinformasjonen i Oslo og det offisielle nettstedet visitoslo.com. VisitOSLO har en aktiv rolle i ulike samarbeid og prosjekter som berører Oslo og har et omfattende samarbeid med Oslo kommune.

NordNorsk Reiseliv

NordNorsk Reiseliv AS er en sammenslåing av tidligere Nordland-, Troms- og Finnmark Reiseliv (fylkesselskaper). Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge. Selskapet ble stiftet 29. april 2009 og har vært i drift fra 01.01.2010. Selskapet har kontorer i Alta, Tromsø og Bodø, som fordeler ansvar for selskapet og de geografiske markeder seg i mellom. Svalbard dekkes også som del av desiansjonsstrukturen i Nord-Norge. NordNorsk Reiseliv skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Selskapet vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer kurs, konferanser og events.

Norske Fjell SA

Norske Fjell ble registrert som et SA 14. juni 2018. Selskapet er et temabasert, geografisk grenseløst landsdelsselskap og sluttresultatet av en 5 års lang prosess som startet gjennom den nasjonale strukturprosessen, etablert av Nærings- og fiskeridepartementet i 2013. Formålet har vært å restrukturere og effektivisere reiselivssamarbeidet i landet med målsetning om bedre utnyttelse av offentlige og private midler, flere gjester og bedre lønnsomhet for reiselivsbedriftene. Stifterne har vært destinasjonsselskapene i Hemsedal, Norefjell, Trysil, Hovden, Telemark, Lillehammer, Narvik, Geilo, samt Alpinanleggenes Landsforening (ALF). Flere destinasjonsselskaper vil bli medlemmer etter hvert.