Medlemsbedrifter 2017-12-20T12:48:46+00:00

AVINOR

Avinor er et heleid statlig aksjeselskap som har ansvaret for alle de 45 statlige flyplassene i Norge. I tillegg til flyplassene driver Avinor kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Avinor er selvfinansiert. Flyplassvirksomheten drives som en enhet der flyplasser med overskudd bidrar til å finansiere de som går med underskudd, på den måten kan vi opprettholde en god infrastruktur innen luftfart i Norge. Hovedinntektene til Avinor er fra flyselskapene og passasjerene, samt kommersielle inntekter fra utleie av areal til butikker, servering og andre servicetilbud til passasjerene. Avinor har også intekter fra utleie av areal til flyplasshotell og parkeringsanlegg. Avinor er en sentral aktør innen norsk reiseliv og driver et utstrakt internasjonalt arbeid for å øke antall flyruter til/fra Norge i nært samarbeid med reiselivsnæringen.

Hurtigruten

Hurtigruten ble startet i 1893, og har gjennom 125 år bygget seg opp til verdensleder innen ekspedisjonsreiser. Selskapet driver den legendariske Kystruten Bergen – Kirkenes, med 11 spesialbygde skip og daglige avganger. Hurtigrutens stadig voksende flåte av ekspedisjonsskip tar med gjester til spektakulære destinasjoner fra Svalbard i nord til Antarktis i sør. I 2018 lanserer Hurtigruten verdens første hybriddrevne ekspedisjonsskip, MS Roald Amundsen, etterfulgt av søsterskipet MS Fridtjof Nansen året etter.

SAS

Scandinavian Airlines (SAS) opererer flyvninger innenriks i de skandinaviske landene, til de fleste større byer i Europa og til destinasjoner i  Nord-Amerika, Midtøsten og Asia fra sine tre baser ved Københavns lufthavn, Stockholm lufthavn og Oslo Lufthavn. Selskapet trafikkerer de fleste stamlufthavnene i Norge, med utgangspunkt i Oslo-basen. Flyselskapet ble stiftet i 1946 og er et børsnotert selskap med den svenske, danske og norske staten på eiersiden. SAS er et nettverkselskap tilknyttet Star Alliance samarbeidet. SAS fortsetter å modernisere og oppgradere flyflåten for å investere i fremtiden. En forenklet og fornyet flåte skreddersydd for bedre trafikkflyt gjør at SAS kan tilby flere avganger enn noen annen transportør til, fra og innenfor Skandinavia.

Carlson Rezidor Hotel Group

Carlson Rezidor Hotel Group er en av verdens største hotellkjeder med mer enn 1440 hoteller i drift og under utvikling i 115 land og regioner. Kjeden har hoteller som strekker seg fra luksuriøse spahoteller til forretningshotell på kjente destinasjoner. Kjeden består av brandene Quorvus, Radisson Blu, Radisson Red og Park Inn by Radisson.

Color Line

Color Line er Norges største og et av Europas ledende selskap innen nærskipsfart. Selskapet opererer seks skip på fire linjer mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, med cruise på ruten mellom Oslo og Kiel, transport på rutene mellom Larvik og Kristiansand til Hirtshals, og transport og shopping på ruten mellom Sandefjord og Strømstad. I tillegg til person- og godstransport driver Color Line konferanse og messer, hotelldrift, restauranter, butikker, underholdning og turproduksjon. Selskapet sysselsetter ca 2.300 årsverk i fire land, og er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken i regelmessig trafikk til og fra Norge, med skip registrert i norsk skipsregister og med norsk eierskap samt norsk hovedkontor. I juni 2019 setter Color Line inn verdens største plug-in hybrid skip i trafikk mellom Sandefjord og Strømstad.

Fjord Norge

Fjord Norge AS er landsdelsselskapet for de fire Vestlandsfylkene. I tett samspill med destinasjonsselskapene og næringen, leder Fjord Norge det internasjonale markedsarbeidet for Fjord Norge regionen. Selskapets skal posisjonere Fjord Norge som verdens mest attraktive destinasjon for natur- og opplevelsesferier. Fjord Norge AS skal gjennom målrettet internasjonal markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i regionen. Fjord Norge AS skal ved formidling av markedskunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassede produkter og tjenester.

NSB

NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern som har ansvaret for togtrafikken i Norge. Persontransport med tog og buss, godstrafikk på jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgjør konsernets hovedvirksomheter. Persontogvirksomheten i NSB konsernet består av NSB AS, med datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og AB Svenska Tågkompaniet.

Norwegian

Norwegian ble grunnlagt i 1993 og er det sjette største lavprisselskapet i verden med rundt 7000 ansatte. Norwegian tilbyr rundt 500 ruter til mer enn 150 reisemål i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Asia, Karibia, Sør-Amerika og USA. Norwegian har vært notert på Oslo Børs siden 2003 og har vokst betraktelig de siste årene ved å introdusere splitter nye fly til flåten, har lansert nye ruter og etablert nye baser i Europa, Asia, USA og Sør-Amerika. I dag har Norwegian nesten 150 fly, med en av de yngste og grønneste flyflåtene i verden med en gjennomsnittsalder på 3,6 år. Norwegian faser stadig inn nye fly i flåten og har rundt 250 nye fly i bestilling. Det er vinn-vinn for passasjerene, miljøet og selskapets kostnader. Nyere fly bruker mindre drivstoff og krever mindre vedlikehold, i tillegg er de både mer miljøvennlige og behagelige for passasjerene.

Scandic Hotels

Scandic Hotels er den største hotelloperatøren i Norden med et nettverk av nesten 280 hoteller fordelt på 55.000 hotellrom i seks land og 16.000 dedikerte ansatte. I Norge er Scandic representert med hoteller fra Nordkapp til Kristiansand. Scandic Hotels ble etablert i 1963 og har siden da hatt fokus på utvikling av hotellbransjen. Hotellkjeden markedsføres under brandene Scandic og signaturhotell under betegnelsen by Scandic med bl.a. Grand Hotel Oslo by Scandic og Hotel Norge by Scandic (åpner juni 2018). Selskapet eies av Scandic Hotels Group AB som er et svensk børsnotert selskap.

Thon Hotels

Thon Hotels er en del av Olav Thon Gruppen. Thon Hotels ble etablert som Rainbow Hotels i 1989. I dag består hotellkjeden av mer enn 70 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam. Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet.

Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels er et av Nordens største hotellkonsern med mer enn 190 hoteller i 6 land. Nordic Choice Hoels består i dag av de tre hotellkjedene Clarion Hotel, Quality Hotel og Comfort Hotel i tillegg til 23 frittstående hoteller. Alle hoteller er miljøsertifisert etter ISO 14001. Hotellkjeden eies av selskapet Strawberry Group AS som igjen er heleid av Petter A. Stordalen.

VisitOSLO

VisitOSLO AS er det offisielle markedsføringsselskapet for Oslo og omegn med ansvar for internasjonal profilering av Oslo på vegne av besøksnæringen. Selskapet er organisert som et aksjeselskap der aksjonærene er bedrifter i regionen som driver reiselivsrelatert virksomhet. VisitOSLO arbeider med vertskap, kongressmarkedsføring, internasjonal presse og markedsføring i digitale medier, og driver blant annet turistinformasjonen i Oslo og det offisielle nettstedet visitoslo.com. VisitOSLO har en aktiv rolle i ulike samarbeid og prosjekter som berører Oslo og har et omfattende samarbeid med Oslo kommune.

NordNorsk Reiseliv

NordNorsk Reiseliv AS er en sammenslåing av tidligere Nordland-, Troms- og Finnmark Reiseliv (fylkesselskaper). Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge. Selskapet ble stiftet 29. april 2009 og har vært i drift fra 01.01.2010. Selskapet har kontorer i Alta, Tromsø og Bodø, som fordeler ansvar for selskapet og de geografiske markeder seg i mellom. Svalbard dekkes også som del av desiansjonsstrukturen i Nord-Norge. NordNorsk Reiseliv skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Selskapet vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer kurs, konferanser og events.

Alpinanleggenes Landsforening

Alpinanleggenes Landsforening, tidligere Norske Skiheisers Forening er bransjeforeningen for alpinnæringen i Norge, og for det enkelte alpinanlegg. Viktige temaer for ALF er sikkerhet innenfor alt som har med ski og alpin skikjøring å gjøre enten det gjelder alpint, snowboard eller telemark, samt sikker transport med skitrekk, skiheiser og stolheiser. Foreningen ble stiftet i desember 1969 under navnet Norske Ski- og Fjellheisers Forening. Foreningens formål var å ivareta medlemmenes interesser innad og utad og å fremme et godt samarbeide medlemmene i mellom, hjelpe det enkelte medlem med råd og veiledning, og ta hånd om problem som krever samlet vurdering. I 1993 ble det etablert et heltidssekretariat og i 2003  ble navnet endret til Alpinanleggenes Landsforening (ALF). ALF er en av de eldste alpin bransjeforeningene i Europa og har god dialog med bransjeforeningene i Norden og alpelandene. I dag har foreningen litt over 200 alpinanlegg og omkring 30 leverandører som medlemmer. Totalt regner vi med at det finnes mellom 210-215 alpinanlegg i Norge med en eller flere skiheiser. ALF organiserer over 95% av den samlede alpinomsetningen. ALF har felles sekretariat med Norske Fjell AS som er et aksjeselskap med aksjonærer fra 25 av de største vintersportsstedene med en alpin profil. Aksjonærer er alpinanlegg og destinasjonselskaper. Alpinanleggene har aksjemajoritet i selskapet, [...]