Reiselivet har vært i og er fortsatt i en kritisk situasjon. Hvor lenge dette vil vare vet vi ikke, det avhenger både av nye mutasjoner og hvor raskt befolkningen i Norge og Europa kan være vaksinert.

Arbeidsplasser har gått tapt i reiselivet og vi frykter konkurser med store økonomiske og samfunnsmessige tap med påfølgende tap av arbeidsplasser, samtidig som en usikker situasjon fører til kompetanseflukt fra næringen.

Fortsatt er det vanskelig å se fremover i forhold til hvor lenge situasjonen vil vedvare. Det meste avhenger av når de som er i posisjon til å reise i Norge og Europa er vaksinert. Dersom de fleste er vaksinert i løpet av juni vil vi kunne begynne å åpne grensene for turister fra Sentral-Europa i løpet av sommeren. Det vil si at vi får en sommer med norske turister og turister fra våre naboland, omtrent på nivå som sommeren 2020. Mens vi kan legge opp til at forretningsreisemarkedet i form av arrangementer, kurs, konferanser, møter og kongresser kan åpnes igjen fra høsten 2021. Men dette er ikke nok for en samlet reiselivsnæring, vi vil fortsatt ha behov for støtteordninger inntil den utenlandske turismen og forretningsreisemarkedet er oppe igjen på tilnærmet 2019-nivå. Dette vil ta tid og er spesielt viktig for storbyene og de destinasjonene som i stor grad lever av utenlandske turister og MICE markedet.

Det er for tidlig å snakke om åpning av grensene, og vi støtter myndighetene i håndteringen av smittevernet. Dette må skje når det er smittevernfaglig forsvarlig. Samtidig er det viktig at norske myndigheter følger med på hva som skjer i Europa, både i forhold til utviklingen i smitte, åpning av grenser for nødvendig arbeidskraft og turister, og ikke minst i forhold til innføring av et internasjonalt vaksinepass.

Det blir viktig for reiselivet at myndighetene opererer med tydelige datoer fremover, at reiselivsnæringen så godt som mulig kan jobbe under forutsigbarhet og at vi ikke ender opp i en situasjon hvor utenlandske turoperatører og turister velger bort Norge fordi de er usikre på hva norske myndigheter mener om de videre smitteverntiltakene.