En ny analyse fra Menon Economics og Universitetet i Sørøst-Norge viser at inntil 30 000 arbeidsplasser kan gå tapt i reiselivet dersom vi ikke får på plass nødvendige tiltak for næringen. Ved å åpne grensene til Norden, Tyskland og etter hvert Nederland vil så mye som 45 prosent av utenlandsturismen til Norge kunne reddes denne sommeren. Det utgjør 14 milliarder kroner i reiselivsomsetning i juni, juli og august.

– En åpning av grensene til Norden og nærliggende land som Tyskland, vil representere en større krisepakke enn alle andre for norsk reiselivsnæring – uten å koste myndighetene en krone, sier direktør Per-Arne Tuftin i foreningen Norsk Reiseliv. En samlet norsk reiselivsnæring ber derfor næringsministeren og justisministeren om å åpne disse grensene i tråd med konklusjonen i rapporten. En åpning av grensene vil være det mest kraftfulle enkelttiltaket for å gjenreise reiselivsnæringen i Norge, konkluderer rapporten. Rapporten «COVID-19-krisen. Gjenreisning og vekst for norsk reiselivsnæring» finner du her:

Forslaget fra reiselivsnæringen baserer seg på regjeringens tilnærming om at land med relativt lik smitte, i samme nærområde åpnes først, og viser til Regjeringens planer om å vurdere åpning for fritidsreiser i Norden fra 15. juni. En slik nordisk vurdering bør også inkludere Tyskland, som grenser til Danmark og har fergegrense til Norge gjennom Oslo-Kiel fergen. Tyskland har varslet at de planlegger en åpning av sin grense mot Norge fra 15 juni. Tyskland har i dag en smittesituasjon på linje med Danmark og Norge.

En grenseåpning med passasjerskip fra Danmark og Tyskland må selvsagt følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder for smittevern ved alle deler av reisen. Det er utviklet en smittevernveileder for bransjen i samråd med EU-kommisjonen. Rederiene har i tillegg utarbeidet egne smittevernveiledere som konkretiserer tiltak knyttet til arealbegrensninger, hygiene, kontaktreduksjon, avstands-begrensninger, håndtering av smittetilfeller og for de største skipene et trent, medisinsk personale.

Det er  viktig med tydelige datoer fra regjeringen og at disse er koordinert med det som nå skjer i EU. – Vi er positive til at mange nordmenn sier at de skal feriere i Norge i sommer, men ifølge rapporten sier 72 prosent at de vil velge naturattraksjoner som ikke koster penger, samtidig som svært mange sier de vil velge dagsturer og korte opphold, sier Tuftin.  -Norske turister vil derfor ikke kunne oppveie for bortfallet av utenlandske turister i Norge. Dette gjelder både i forhold til bruken av kommersielle tjenester, lengde og forbruk. Dersom flere av de mest populære ferielandene både for nordmenn og europeere åpner grensene sine for turister i løpet av juni og Norge ikke åpner for Norden og nærliggende land, vil det føre til et konkursras i norsk turistnæring, avslutter Tuftin.

Kontakt; Per-Arne Tuftin, direktør Norsk Reiseliv. Tlf 909 94 898. E-post: tuftin@norsk-reiseliv.no

Vedlegg; Rapport fra Menon Economics, Universitetet i Sørøst-Norge og Norsk Reiseliv; COVID-19-krisen, Gjenreisning og vekst for norsk reiselivsnæring.