Aktuelt2017-12-20T16:09:10+01:00

Nyheter fra Norsk Reiseliv og våre medlemsbedrifter

Økt moms på reiselivstjenester vil få store konsekvenser for reiselivet

Et utvalg nedsatt av Finansdepartementet og ledet av tidlige Virke direktør Vibeke Hammer Madsen la på forsommeren frem en offentlig utredning NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med en sats. Utvalget foreslår i denne rapporten å øke mva-satsene som angår reiselivet til alminnelig sats på 23%. Utvalget mener at redusert merverdiavgiftssats [...]

Fortsatt godt besøk i alpinanleggene

Fortsatt godt besøk i alpinanleggene i Norge til tross for en variert vinter. Heiskortomsetningen endte på kr 1,28 milliarder. Det er en kjent sak at det var en fantastisk vinter både værmessig og omsetningsmessig for oss i sesongen 2017/2018 sier Generalsekretær Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening – ALF*. I år [...]

Styrets årsmelding 2018

Norsk Reiseliv/Norwegian Tourism Partners, tidligere Forum for Reiseliv er en uavhengig bransjeforening som ble opprettet i 2004. Formålet med foreningen er å styrke reiselivsnæringens innflytelse og posisjon som en ledende industri, og skape grunnlaget for at Norge tar en større del av den internasjonale veksten i reiselivet. Vi skal [...]

Reiselivsåret 2018 – toppår fra USA og Tyskland

Reiselivsåret 2018 fikk en svak vekst i antall gjestedøgn. Norge hadde i følge Statistikknett.no/SSB 33,8 millioner registrerte gjestedøgn i 2018, dvs. hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Dette er en økning på̊ 1,5 prosent fra 2017. Norske gjestedøgn endte på̊ 23,7 millioner gjestedøgn som er en økning på̊ 1,4 prosent, [...]

Flypassasjeravgiften legges om 1. april

Finansdepartementet har fattet vedtak om at flypassasjeravgiften legges om 1. april 2019. Det blir to satser avhengig av destinasjon, mot dagens ene faste sats. Flypassasjeravgiften har i dag én sats (84 kroner) for alle flyginger fra norske lufthavner, uavhengig av lengde. I behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtok Stortinget [...]

Oslo lufthavn kåret til Europas beste på kundeservice

Avinors største flyplasser Oslo lufthavn og Bergen lufthavn Flesland er kåret til Europas beste flyplasser på kundeservice i hver sin kategori. Det er den internasjonale bransjeorganisasjonen for lufthavner, ACI, som sender Avinors to største lufthavner til topps. Grunnlaget er flyplassenes sterke utvikling på kundeservice-målingen ASQ (Airport Service Quality), som [...]

Reiselivets Hus etableres på Vestlandet

Reiselivet på Vestlandet er i stor utvikling, og er en av landsdelens viktigste fremtidsnæringer. For å sikre ennå tettere samarbeid mellom sentrale aktører innen næringen, samt et kompetansesenter for reiselivet, etablerer Fjord Norge AS, Fjord Tours AS og NHO Vestlandet et eget Reiselivets Hus i Bergen. Satsningen gjøres i [...]

Grand Travel Awards hederspris til Petter A. Stordalen

Petter A. Stordalen fikk Grand Travel Awards hederspris under en storslått feiring på Wallmans Oslo. Han dedikerte prisen i samme stund til "sjefen sin" Torgeir Silseth med en rørende hyllesttale. I tillegg til hersprisen ble Nordic Choice Hotels for tredje året på rad kåret til den beste hotellkjeden i Norden, mens [...]

Reiseliv inn i den nye regjeringsplattformen

Norge får en ny regjeringsplattform, og i motsetning til Jeløya-plattformen har nå reiseliv kommet inn. Norsk Reiseliv er svært godt fornøyd med dette, noe som vi har jobbet for å få til sier direktør Per-Arne Tuftin. Det at reiselivet kommer tydelig frem i den nye plattformen gjør at reiseliv [...]

Reiseliv som næring for fremtiden

For å sikre bærekraftig vekst og styrke markedsmulighetene for Norge som reisemål er vi avhengig av at reiselivsnæringen og det offentlige samarbeider om å utvikle reiselivet. Internasjonalt er det vekst i reiselivet og vi mener våre mål om vekst er realistiske gitt at rammebetingelsene legges til rette for å [...]

Statsbudsjettet 2019 og reiseliv

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt frem i dag. For reiseliv sitt vedkommende er det er budsjett uten store overraskelser. Hovedtrekkene i budsjettet er: Det blir ingen økning i reiselivsmomsen i 2019. Dette er en sak som organisasjonene i reiselivet har jobbet med og vi er derfor [...]

Reiseliv i tall og fakta

Totalt var det 1,32 milliarder internasjonale turistankomster i verden i 2017. Det er syv prosent flere enn 2016 og tilsvarer 83 millioner flere feriereiser på tvers av landegrensene. Økningen i antall internasjonale turistankomster viser hvor robust næringen er. Til tross for økonomisk og politisk uro, terror og naturkatastrofer, er [...]

Vøringsfossen – Nasjonal turistveg Hardangervidda

Statens vegvesen åpnet første byggetrinn på Vøringsfossen langs Nasjonal turistveg Hardangervidda onsdag 4. juli 2018 Vøringsfossen er et av Statens vegvesen sine prestisjeprosjekter i forbindelse med Nasjonal turistvegsatsingen. De besøkende får her en luftig og trygg opplevelse av fossen, dalen og den storslagne starten på Fjord Norge. Øst [...]

Styrets årsmelding 2017/The board’s annual report 2017

The board's annual report 2017 Norsk Reiseliv/Norwegian Tourism Partners has undergone significant changes in 2017. From being a lobby organisation with a purchased secretariat function, its own office with daily manager was established in the autumn of 2016 with the intention of raising the profile of the organisation. [...]

Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov

Norsk Reiseliv støtter regjeringens forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget fra Samferdselsdepartementet ble sendt på høring 13. mars og hadde høringsfrist 15. juni 2018. Sjøveien Videre Turistene vil ha de unike opplevelsene Norge kan by på, men dette krever at næringen og myndighetene jobber sammen for en bærekraftig [...]

Innspill fra Norsk Reiseliv til regjeringens nye strategi for kultur og reiseliv

Norsk Reiseliv har sendt innspill til regjeringens strategi for kultur og reiseliv. Reiseliv som næring for fremtiden Verden forandrer seg, nye markeder, målgrupper, trender og ny teknologi krever fokus på en mer målrettet og kostnadseffektiv produktutvikling, distribusjon og markedsføring av Norge som reisemål.  Dette vil være en forutsetning for [...]

Norsk Reiseliv støtter forlaget om opplysningsplikt for formidlingsselskaper

Norsk Reiseliv støtter Finansdepartementets forslag om at formidlingslelskaper skal plikte å gi opplysninger om utleieinntekter til skattemyndighetene.  Forslaget fra departementet ble sendt på høring 20. mars og hadde høringsfrist 1. juni 2018. Reiselivsnæringen er positiv til at det kommer nye aktører og at ny teknologi tilgjengeliggjøres innenfor reiselivet, men [...]

Heiskortomsetningen til nye høyder vinteren 2017/18

Alpinbransjen i Norge fortsetter økningen i heiskortomsetning med ny rekord fjerde året på rad Heiskortomsetningen for sesongen 2017/2018 endte på 1,32* milliarder som er en økning på 16% mot fjorårets sesong** -Dette er fantastisk hyggelige tall å presentere sier Generalsekretær Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening (ALF). Interesseorganisasjonen for [...]

Gå til toppen