Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

Høringsinnspill fra Norsk Reiseliv Norsk Reiseliv viser til NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land og sender herved vår høringsuttalelse til rapporten. Reiselivet i Norge er en viktig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping, og en næring som skaper arbeidsplasser over hele landet, med betydelig lokal skatteeffekt og integrering av arbeidstakere [...]

Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land2019-09-30T23:44:52+02:00

Høringsinnspill fra Norsk Reiseliv NOU 2019:11 – Enklere merverdiavgift med én sats

Høringsinnspill fra Norsk Reiseliv NOU 2019:11 – Enklere merverdiavgift med én sats Norsk Reiseliv viser til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 29.05.2019 (ref 19/285) og sender herved vårt innspill til høringen: Gjeldende rammebetingelser for reiselivet I Norge, bred politisk enighet om at Norge har gode forutsetninger for å delta i den internasjonale veksten i reiselivet. [...]

Høringsinnspill fra Norsk Reiseliv NOU 2019:11 – Enklere merverdiavgift med én sats2019-09-24T13:42:10+02:00

Innlegg fra Norsk Reiseliv til innspillsmøte om helhetlige forvaltningsplaner for natur

Innlegg fra Norsk Reiseliv til innspillsmøte om helhetlige forvaltningsplaner for natur i Klima- og miljødepartementet, 20. mai 2019. Reiseliv er nevnt i Granavolden-plattformen som en næring der Norge har gode forutsetninger for å lykkes. Natur og naturbaserte aktiviteter og opplevelser er den viktigste årsaken til at turister fatter interesse for og ønsker å besøke [...]

Innlegg fra Norsk Reiseliv til innspillsmøte om helhetlige forvaltningsplaner for natur2019-05-22T17:10:34+02:00

Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov

Norsk Reiseliv støtter regjeringens forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget fra Samferdselsdepartementet ble sendt på høring 13. mars og hadde høringsfrist 15. juni 2018. Sjøveien Videre Turistene vil ha de unike opplevelsene Norge kan by på, men dette krever at næringen og myndighetene jobber sammen for en bærekraftig utvikling. Stadig flere turister er [...]

Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov2018-06-27T11:23:27+02:00

Innspill fra Norsk Reiseliv til regjeringens nye strategi for kultur og reiseliv

Norsk Reiseliv har sendt innspill til regjeringens strategi for kultur og reiseliv. Reiseliv som næring for fremtiden Verden forandrer seg, nye markeder, målgrupper, trender og ny teknologi krever fokus på en mer målrettet og kostnadseffektiv produktutvikling, distribusjon og markedsføring av Norge som reisemål.  Dette vil være en forutsetning for at reiselivsnæringen skal få gjennomslag [...]

Innspill fra Norsk Reiseliv til regjeringens nye strategi for kultur og reiseliv2018-06-20T17:15:08+02:00

Norsk Reiseliv støtter forlaget om opplysningsplikt for formidlingsselskaper

Norsk Reiseliv støtter Finansdepartementets forslag om at formidlingslelskaper skal plikte å gi opplysninger om utleieinntekter til skattemyndighetene.  Forslaget fra departementet ble sendt på høring 20. mars og hadde høringsfrist 1. juni 2018. Reiselivsnæringen er positiv til at det kommer nye aktører og at ny teknologi tilgjengeliggjøres innenfor reiselivet, men det er av vesentlig betydning [...]

Norsk Reiseliv støtter forlaget om opplysningsplikt for formidlingsselskaper2018-06-20T16:45:22+02:00

Statsbudsjettet 2018 – Høringsuttalelse til Stortingets finanskomité

Norsk Reiseliv, tidligere Forum for Reiseliv er en uavhengig bransjeforening som ble opprettet i 2004. Formålet med foreningen er å styrke reiselivsnæringens innflytelse og posisjon som en ledende industri, og skape grunnlaget for at Norge tar en større del av den internasjonale veksten i reiselivet. Medlemmene i Norsk Reiseliv står for vel 95 prosent [...]

Statsbudsjettet 2018 – Høringsuttalelse til Stortingets finanskomité2018-01-15T00:39:36+01:00

Statsbudsjettet 2018 – Høringsuttalelse til Stortingets næringskomité

Norsk Reiseliv, tidligere Forum for Reiseliv er en uavhengig bransjeforening som ble opprettet i 2004. Formålet med foreningen er å styrke reiselivsnæringens innflytelse og posisjon som en ledende industri, og skape grunnlaget for at Norge tar en større del av den internasjonale veksten i reiselivet. Medlemmene i Norsk Reiseliv står for vel 95 prosent [...]

Statsbudsjettet 2018 – Høringsuttalelse til Stortingets næringskomité2017-12-20T15:53:05+01:00
Gå til toppen