Kultur og utelivsbransjen betaler en skyhøy pris for den nasjonale skjenkestoppen som ble innført av regjeringen i desember. 2022 skulle bli året reiseliv, servering, event og kulturbransjen skulle bygge seg opp igjen etter Koronaen, men slik har det ikke blitt. Ved inngangen til det nye året sliter vi med fortsatt uvisshet om når vi igjen kan åpne opp samfunnet og hva som skjer med de nasjonale smitteverntiltakene, samtidig som stadig flere bedrifter går konkurs.

Heldigvis ser nå flere av våre politiske partier, med FrP og MDG i spissen at dette bærer fullstendig galt avsted og krever umiddelbar oppheving av skjenkestoppen. Venstre og SV ved nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har også uttrykt støtte til dette. I tillegg har flere Ap-ordførere i landets største byer kommet med en klar oppfordring om at den nasjonale skjenkestoppen må opphøre.

Det som nå blir viktig er at vi under strenge smitteverntiltak sørger for å åpne opp igjen for skjenking på serverings- og spisesteder, slik at vi igjen kan kjøpe et glass vin til maten. Selvfølgelig under forutsetning av at vi setter sikkerhet både for våre gjester og de som jobber i bransjen i fokus, noe som vi er sikre på at alle vil gjøre.

Smitteverntiltakene som ble innført i desember førte til at store deler av reiselivet ble stengt ned i den mest hektiske julebordstida og satte en stopper for det meste av aktiviteter som normalt skjer i januar. Dette er svært krevende for de aller fleste reiselivsbedriftene og får betydelige konsekvenser for de ansatte og for inntjeningen. Det kan ikke være slik at det er datoer som skal bestemme når vi åpner opp igjen, det må tilpasses smittesituasjonen på det enkelte sted.

Regjeringen har for å bøte på dette lansert en utvidet kompensasjonsordning, lønnsstøtteordning og utvidelse av garantirammene for lån. Dette er viktige tiltak, men de er ikke gode nok til å dekke opp for de betydelige tapene som vi nå ser innen servering og overnatting, og for de som lever av å levere tjenester til reiselivet slik som blant annet eventbransjen.

Norsk Reiseliv håper derfor at regjeringen hører på næringen og de politiske partiene som nå sier at den nasjonale skjenkestoppen må oppheves!