Regjeringen innførte i desember nye nasjonale smitteverntiltak, med skjenkestopp og strengere regler for arrangementer og uteliv, kultur og organiserte fritidsaktiviteter.  I første omgang tiltak som skal vare til 14. januar 2022.

Disse tiltakende betyr i realiteten at store deler av reiselivet ble stengt ned i den mest hektiske julebordstida og for mye av aktivitetene som normalt skjer ved oppstarten av året, noe som er svært krevende for de aller fleste reiselivsbedriftene og som får betydelige konsekvenser for de ansatte og for inntjeningen.

Regjeringen har for å bøte på dette lansert en utvidet kompensasjonsordning, lønnsstøtteordning og utvidelse av garantirammene for lån. Dette er viktige tiltak, men de er ikke gode nok til å dekke opp for de tapene som vi nå ser i reiselivet og for de som lever av å levere tjenester til reiselivet.

Det blir derfor viktig både for Norsk Reiseliv og for de andre organisasjonene at vi nå jobber for å sikre best mulig innretning på støtteordningene, og vi må sikre at myndighetene stiller med kompensasjonsordninger inntil reiselivet igjen er oppe på et normalt driftsnivå.

Det som nå blir viktig er at vi under strenge smitteverntiltak sørger for å åpne opp igjen for skjenking på serverings- og spisesteder, vi må holde grensene åpne og vi må sørge for at de som lider tap som en følge av smitteverntiltakene får dette kompensert. Alt selvfølgelig under forutsetning av at vi setter sikkerhet både for våre gjester og de som jobber i næringen i fokus.