Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte i dag reiseliv som den femte nasjonale eksportsatsingen «under Hele Norge Eksporterer». Satsingen er et offentlig-privat samarbeid og skal bidra til å nå målet om økt eksport, og målet for reiselivspolitikken om å skape en mer konkurransedyktig reiselivsnæring som både er mer bærekraftig og lønnsom enn tidligere.

Reiselivsnæringen er en næring som allerede har en eksportsatsing, men som har et stort potensial for å øke sin eksport enda mer. Vi er derfor avhengig av å ha regjeringen med på laget. En nasjonal eksportsatsing på reiseliv vil ikke bare bidra til å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, men også føre til ytterligere arbeidsplasser, og økt verdiskaping i hele Norge sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Til tross for den høye veksten i internasjonal turisme til Norge etter 2014, er Norges internasjonale markedsandel beskjeden. Ifølge WTO har Norge 1 prosent av det europeiske markedet og 0,4 prosent av det internasjonale. Det er et stort potensial for vekst her, spesielt fra nærmarkeder som Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland og Storbritannia, spesielt utenfor høysesong, sier Tuftin.

På sikt er det grunn til å tro at reiselivseksporten har potensiale for å øke betydelig fordi vi ser en underliggende markedsvekst for denne type natur- og kulturbaserte opplevelser som Norge kan tilby. Vi har restauranter i verdensklasse og vi har en satsing på bærekraftig reiseliv som turistene i stadig større grad vil etterspørre. Samtidig ser vi en styrket internasjonal konkurranse. Det er derfor svært viktig med en strategisk satsing på reiseliv i det nasjonale eksportfremmearbeidet. Vi setter derfor stor pris på at regjeringen har gitt reiselivet denne anerkjennelsen og vil samarbeide om dette, sier Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Reiseliv er den femte største eksportnæringen i Norge, etter olje/gass, maritim, sjømat og prosessindustri.

Reiseliv som nasjonal eksportfremmesatsing ble initiert i form av en felles søknad fra Norsk Reiseliv, NHO Reiseliv, NHO Luftfart, Virke Reiseliv, Norges Rederiforbund, Spekter, Fellesforbundet og Parat i desember 2022.

Nasjonalt eksportråd overleverte i april i år en anbefaling til næringsministeren om at reiselivsnæringen burde bli en av de prioriterte eksportsatsingene under eksportreformen «Hele Norge eksporterer». Nasjonalt eksportråd vil nå gå i gang med å konkretisere innholdet i eksportsatsingen i tett samarbeid med relevante aktører i reiselivet. Det legges opp til at et konkret forslag til satsing overleveres næringsministeren i løpet av 2023.

Nærings- og fiskeridepartementet besluttet i 2022 at de første eksportfremmesatsingene under Hele Norge eksporterer skulle være havvind og mer og grønnere maritim eksport. Det er tidligere i år annonsert at design- og ferdigvareindustrien blir den tredje eksportsatsingen og at helsenæringen blir den fjerde satsingen under reformen.