I november 2017 var det 1,6 millioner overnattinger ved norske hotell. Dette var 4 prosent fler enn i samme måned i 2016.

Tallet på norske hotellovernattinger gikk opp 5 prosent, fra november 2016 og endte på 1,4 millioner i november 2017. I det samme tidsrommet gikk tallet på utenlandske overnattinger opp 3 prosent til 275 000 overnattinger, viser tall fra SSB.

Sett i forhold til november 2016 gikk losjiomsetningen på hotell opp med 8 prosent. Gjennomsnittsprisen per rom var 968 kroner i november i 2017, som er 4 prosent høyere sammenlignet med november 2016.

For året som helhet viser en samlet overnattingsstatistikk til og med november 2017 en nullvekst i forhold til samme periode i 2016, med en økning på 2 prosent for utenlandske overnattinger og nullvekst for norske overnattinger.

Se SSB tallene her.