Med 23,3 millioner overnattinger satte norske hoteller ny rekord i 2017. Det var en økning på 3 prosent i forhold til 2016, som var det forrige rekordåret. Det var norske overnattinger som utgjorde veksten for hotellene med 4 prosent økning til 17 millioner gjestedøgn. Mens tallet på utenlandske hotellovernattinger gikk ned med 1 prosent sammenlignet med 2016.

Sammenlignet med 2016 gikk losjiomsetningen på hotell opp med 7 prosent til 14,7 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen pr rom var på 946 kroner som er 5 prosent høyere enn året før. Kapasitetsutnyttelsen for hotellrommene økte fra 54,5 prosent i 2016 til 56 prosent i 2017.

Type overnattinger viser samme nivå som i 2016 for kurs/konferanse og ferie/fritid, mens det var en økning på 8 prosent for yrkesreiser. Med visse forbehold, viser dette at yrkestrafikken igjen øker som en følge av noe bedre økonomisk situasjon for næringslivet i deler av landet.

Hotellene hadde en økning fra de store oversjøiske markedene som USA med 36 prosent og Kina med 20 prosent, mens det var nedgang fra samtlige nærmarkeder bortsett fra Russland som hadde en økning på 16 prosent.

Det var 7,2 millioner overnattinger på norske campingplasser i 2017, som er en nedgang på 4 prosent fra 2016. Norske overnattinger gikk ned med 10 prosent, mens utenlandske overnattinger økte med 17 prosent. Det var økning fra samtlige prioriterte utenlandske markeder innen camping.

Samlet antall overnattinger som er registrert av SSB, dvs hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem endte i 2017 på 33,3 millioner gjestedøgn. Dette var en økning på 0,5 prosent fra 2016. Norske overnattinger endte på samme nivå som i 2016, mens det var en økning på 2 prosent fra utlandet. En økning som i all hovedsak kom innen camping.

Samlet sett var det størst økning fra USA med 35 prosent og fra Kina med 22 prosent. Totale antall overnattinger fra USA endte på 671.000 gjestedøgn, som var en økning på 175.000 gjestedøgn fra 2016. Økningen fra Asia var på 220.000 gjestedøgn som tilsvarer 22,5 prosent økning fra 2016. Samlet antall overnattinger fra Asia endte i 2017 på 1,2 millioner gjestedøgn.

Vi skal samtidig være klar over at denne statistikken i liten grad inneholder overnattinger foretatt i hytter og feriehus, samt at flere av våre mest populære destinasjoner etter hvert har fått et innslag av overnattinger via Airbnb som ikke registreres av SSB. Selv om SSBs statistikk viser trenden i markedet, kan det være et trendskifte som den ikke fanger opp.

Overnattingsstatistikken viser så langt ikke antall internasjonale ankomster, men tallet for utenlandspassasjerer på Oslo Lufthavn Gardermoen økte 9 prosent fra 2016 til 2017, mens innenlandspassasjerer gikk opp 4 prosent. Dersom dette er en trend som også gjenspeiler seg for øvrige ankomster til Norge så kan det tyde på at antall reisende fortsetter å øke, men at gjestene blir kortere tid på norske overnattingssteder. Det var spesielt vinter/vår 2017 som hadde nedgang i forhold til utenlandske gjestedøgn, mens høsten viste en positiv utvikling i forhold til 2016.

For regionene hadde Fjord Norge, Nord Norge, Sørlandet og Trøndelag en økning i utenlandske overnattinger i 2017, mens Østlandet hadde nedgang i forhold til 2016.  Det er også forskjeller innen de respektive regionene.

Utsikter for 2018

Tilbakemeldinger så langt både fra Innovasjon Norge, Alpinanleggenes Landsforening og NHO Reiseliv viser at reiselivsnæringen ser positivt på vintersesongen 2018, det samme viser antall bookede flyreiser. I følge UNWTO er prognosene for utenlandske reiser til Nord-Europa 6 prosent økning i 2018. Om Norge klarer å følge denne utviklingen avhenger av en fortsatt svak kronekurs og at vi opprettholder gode flyforbindelser fra utlandet.

Kilde: SSB, Statistikknett og Innovasjon Norge.