Regjeringen la torsdag 12. mai frem forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2022.

Det er ikke foreslått endringer for reiselivet i dette budsjettet, dvs at det ikke kommer ekstra bevilgninger til Innovasjon Norge for oppfølging av reiselivsstrategien eller ekstra midler til internasjonal markedsføring.

Flypassasjeravgiften blir som tidligere besluttet gjeninnført fra 1. juli 2022.

Norsk Reiseliv følger opp med høringsinnspill i Stortinget, for at politikerne ikke skal glemme reiselivet og våre utfordringer både i forhold til oppfølging av reiselivsstrategien, ekstra midler til internasjonal markedsføring og utfordringene med rekruttering til bransjen.