Røde Kors oppfordrer alle hoteller og reiselivsoperatører om å bidra til å spre informasjon om den store skredfaren som akkurat nå innebærer stor risiko for flere ulykker. – Dette er den mest skredfarlige palmehelga på mange år, sier nestleder i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps.

De fleste fjellområder i Norge har i helgen stor eller betydelig fare for snøskred. De siste dagene har det gått en rekke skred, senest med dødelig utfall i Lyngen i Troms fredag.

Søndag er det varslet faregrad 4, altså stor snøskredfare, for både Helgeland, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane og både Nord- og Sør-Trøndelag

– Røde Kors er i forhøyet beredskap for å bistå i søk- og redning, men vi må nå ha en kraftdugnad for å hindre at flere mennesker går inn i skredfarlig terreng og risikerer å bli skadet eller miste livet i skred i påsken, sier nestleder i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps, Jarle Bjørge Øverland.

Hjelpekorpset ber reiselivsnæringen aktivt bruke kontakten de har mot skiturister gjennom overnattingssteder, restauranter og turoperatører til å informere utenlandske turister.

Røde Kors har produsert et informasjonsark på norsk, engelsk og fransk. Arket har QR-kode som viser til skredvarsler fra NVEs varslingstjeneste Varsom, og Røde Kors oppfordrer reiselivsnæringen og andre til å skrive ut og henge opp arket på relevante steder.

– Alle må nå å delta i en nasjonal dugnad for å informere både norske og utenlandske turister om at det kan være livsfarlig å gå i noen av de mest populære fjellområdene våre akkurat nå, sier Øverland.

Oppfordringen går også til norske påsketurister.

– NVEs varslingstjeneste varsom.no finnes på engelsk. Del den når du møter utenlandske turister på vei til fjells, så kan du være med å forhindre at flere liv går tapt, er Øverlands klare oppfordring.

Røde Kors Hjelpekorps har mer enn 6000 frivillige. Av disse er rundt 1200 i forhøyet beredskap i påskeuken både på hytter i fjellet, på hjemmevakter og på båter langs kysten.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no