Finansdepartementet har fattet vedtak om at flypassasjeravgiften legges om 1. april 2019. Det blir to satser avhengig av destinasjon, mot dagens ene faste sats.

Flypassasjeravgiften har i dag én sats (84 kroner) for alle flyginger fra norske lufthavner, uavhengig av lengde.

I behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtok Stortinget å legge om avgiften slik at den får to satser avhengig av lengden på flygingen:

  • Satsen reduseres til 75 kroner per passasjer for reiser med sluttdestinasjon i Europa
  • Andre flyginger får satsen økt til 200 kroner