Internasjonale turistkankomster vokste med 7% i 2017 og kom opp i totalt 1.322 millioner, ifølge UNWTOs World Tourism Barometer. Veksten forventes å fortsette i 2018 med en prognose på i størrelsesorden 4% -5%.

Basert på data fra destinasjoner rundt om i verden, anslår UNWTO at internasjonale turistankomster med minst en overnatting, økte med 7% på verdensbasis i 2017. Dette ligger langt over trenden som har ligget på 3%-4% siden 2010. 2017 representerer det beste resultatet på 7 år.

Det er Middelhavslandene som har de beste resultatene i Europa med 8% flere internasjonale ankomster enn i 2016. Afrika hadde en vekst på 8%, mens Asia og Stillehavet registrerte 6% vekst, Midtøsten 5% og Amerika 3%.

2017 ble preget av vekst for de fleste regionene. Resultatene kom delvis som følge av den globale økonomiske oppgangen og den sterke utgående etterspørselen fra mange tradisjonelle og fremvoksende markeder, spesielt fra Brasil og Russland etter flere år med nedgang.

Antall internasjonale reiser fortsetter å vokse sterkt og bekrefter at turistsektoren er en sentral driver i den økonomiske utviklingen. Som den tredje største eksportsektoren i verden er turisme viktig for sysselsetting og økt velstand, uttaler UNWTOs generalsekretær Zurab Pololikashvili. Men med fortsatt vekst, så krever dette at vi jobber tettere sammen for å sikre en god fordeling av veksten i alle land, og at den er i tråd med bærekraftmålene sier Pololikashvili.

Veksten forventes å fortsette i 2018

Den nåværende sterke veksten forventes å fortsette i 2018, men i et mer bærekraftig tempo.  Basert på nåværende trender, økonomiske prognoser og utsiktene fra UNWTOs Ekspertpanelet, kommer internasjonal turisme til å vokse med 4% -5% på verdensbasis i 2018. Dette er noe over gjennomsnittlig økning på 3,8 prosent beregnet for perioden 2010-2020 i UNWTOs langsiktig prognose mot 2030. Europa og Amerika forventes å vokse med 3,5% -4,5%, Asia og Stillehavet med 5% -6%, Afrika med 5% -7% og Midtøsten med 4% -6%.

Resultater for de enkelte regionene i 2017

Internasjonale turistankomster i Europa nådde 671 millioner i 2017, som var en økning på 8% etter et forholdsvis svakere 2016. Veksten var drevet av de ekstraordinære resultatene i Sør- og Middelhavs-Europa (+ 13%). Vest-Europa (+ 7%), Nordeuropa og Sentral-og Øst-Europa (begge + 5%) registrerte også en god vekst.

Asia og Stillehavet (+ 6%) registrerte 324 millioner internasjonale turister i 2017. Ankomster i Sør-Asia vokste 10%, i Sørøst-Asia 8% og i Oseania 7%. Ankomster til Nordøst-Asia økte med 3%.

Amerika (+ 3%) ønsket velkommen 207 millioner internasjonale turistankomster i 2017, med positive resultater for de fleste destinasjonene. Sør-Amerika (+ 7%) kom best ut, etterfulgt av Sentral-Amerika og Karibia (begge + 4%), men sistnevnte viser klare tegn på veskst i etterkant av orkanene Irma og Maria. Nord-Amerika (+ 2%) har robuste resultater i Mexico og Canada, i motsetning til en nedgang i USA, regionens største reisemål.

Basert på tilgjengelige data for Afrika er veksten i 2017 estimert til 8%. Regionen konsoliderte 2016 resultatene og fikk rekord på 62 millioner internasjonale ankomster. Nord-Afrika hadde et sterkt utvikling med 13% veskt i antall ankomster,  mens i Afrika sør for Sahara økte med 5%.

Midt-Østen (+ 5%) mottok 58 millioner internasjonale turistankomster i 2017 med vedvarende vekst for enkelte destinasjoner og et sterkt utvikling i andre destinasjoner.

Kilde: UNWTO

Merk: Alle resultater er basert på foreløpige data, som er rapportert av de forskjellige destinasjonene rundt om i verden, og på estimater utført av UNWTO der data fortsatt mangler. UNWTO vil fortsette å samle inn data og vil presentere mer omfattende data for de enkelte landene i april-utgaven av UNWTO World Tourism Barometer. Resultatene for Afrika og Midtøsten er usikre da de er basert på begrenset tilgjengelig data.