Ja, det er ambisjonen. Men hva skal til for å få turisme hele året, hvorfor skal turistene komme til Norge utenfor høgsesongene? En ting er sikkert, vi kan ikke markedsføre oss til flere turister i lavsesongene, uten at vi også har attraktive produkter. Det holder ikke med de gode historiene.

Over femti prosent av turistene som kommer til Norge kommer i sommermånedene og det samme gjelder for økningen i turismen de seneste årene. Det er selvfølgelig flere gode grunner til at vi er mest populære om sommeren og i vinterferien. Hvor den viktigste årsaken er at det norske ferieproduktet tradisjonelt sett har vært utviklet og innrettet mot de tidspunktene på året hvor de fleste av våre kunder har ferie og når reiselivsproduktene har vært tilgjengelig.

Beleggsprosenten ved norske hotell er 56 prosent. Med andre ord nesten halvparten av alle norske hotellrom står tomme, ser vi året under ett. Og det samme gjelder for de øvrige overnattingstilbudene. Det bidrar ikke til økt verdiskaping og det bidrar ikke til flere helårs arbeidsplasser. Derfor er lønnsom turisme både å få turistene til også å besøke Norge på andre tidspunkt enn i sommermånedene og å få dem til å betale en høyere pris for kvalitetsopplevelser.

Hva skal så til for å utvide sesongen og få høyere priser? Kun markedsføring av eksisterende produkter er ikke løsningen. Vi må utvikle Norge til å bli ett av verdens mest bærekraftige og beste reisemål, med produkter og opplevelser som er tilpasset de ulike årstider, sesonger og målgrupper. Attraksjonsverdien må styrkes ved økt satsing på produkt og kundeopplevelser gjennom forskning, bedre rammebetingelser for reiselivet og tilgang på virkemidler for hele reiselivsnæringen. En slik satsing vil bidra til å gjøre destinasjonene, reiselivsbedriftene og produktene internasjonalt konkurransedyktige.

Vi må samtidig gjøre produktene tilgjengelig ved å sikre at kollektivtilbudet også tilbys utenfor sommermånedene, de må være enkle å finne frem til og bestille, attraksjoner og museer må være åpne og fjellovergangene kan ikke være vinterstengt. Vi må utvikle opplevelsespakker slik at vi er aktuelle for nye målgrupper, det være seg kortferiemarkedet i Europa, millenniumsgenerasjonen, seniormarkedet og markeder i Asia og Sør-Amerika som alle har mulighet til å ta ferie på andre tider av året.

Det må tilrettelegges for utvikling og implementering av ny teknologi og digitalisering. Norge ligger langt fremme i utvikling og bruk av nye teknologiske løsninger, men implementeringen i reiselivet har ikke vært god nok. Her er det store utviklingsmuligheter både i forhold til implementering av IT-systemer, utvikling av web-plattformer, bruk av Big-data, optimalisering, personalisert pakketering og målrettet markedsføring i digitale og sosiale medier.

Vi må våge å prisdifferensiere ved å øke prisene i høgsesong. Vi må få offentlige ordninger for lån, støtte og risikoavlastning som er tilpasset utviklingen av nye bærekraftige produkter og reisemål, uavhengig av bedriftens størrelse og forretningsadresse. Vi må styrke innsatsen på næringsrettet forskning og utvikling med fokus på attraktive lavsesongtilbud og opplevelser. Vi må styrke kompetansen gjennom tilgjengelig statistikk, analyser og markedsdata, slik at vi vet hvor mange turister som besøker oss, deres bevegelser og forbruk. Vi må få en bedre og mer målrettet digital markedskommunikasjon og distribusjon mot lønnsomme målgrupper. Ikke nødvendigvis kun velstående turister, men målgrupper som etterspør våre produkter og er villig til å betale en akseptabel pris.

Og noen har lyktes. Hurtigruten har jobbet med sesongutvidelse i flere år, med gode resultater. Tromsø har jobbet aktivt med nordlysturismen, samtidig som møte- og incentive- og arrangementsturisme har vært viktig i utviklingen med alt fra filmfestival til maraton i midnattssol. Beitostølen med sine mange aktiviteter året rundt og Trysil med sin sykkelsatsing har fått det til.

Det er med andre ord ikke umulig å få til økt verdiskaping og sysselsetting gjennom økt turisme hele året, dersom vi tar noen grep!