Statens vegvesen åpnet første byggetrinn på Vøringsfossen langs Nasjonal turistveg Hardangervidda onsdag 4. juli 2018

Vøringsfossen er et av Statens vegvesen sine prestisjeprosjekter i forbindelse med Nasjonal turistvegsatsingen. De besøkende får her en luftig og trygg opplevelse av fossen, dalen og den storslagne starten på Fjord Norge.

Øst går over til vest og Hardangervidda blir til Måbødalen. Vøringsfossen blir her selve inngangen til Vestlandet med et totalt fall på 182 meter. Vassdraget er regulert, men med en sommervannføring på 11,5 kubikkmeter i sekundet er fossen fremdeles en av de mest besøkte naturattraksjonene i landet.

På kanten av juvet nedenfor Fossli er det etablert utsiktsplattformer, stier og trapper som gir de besøkende en opplevelse av fossen som er både bedre og sikrere enn tidligere. I det samlede prosjektet inngår også nytt toalettbygg, parkeringsplasser og informasjon.

Dette blir en fantastisk attraksjon og et flott ikon til bruk i markedsføringen av Norge som reisemål, både nasjonalt og internasjonalt, sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Det har vært en komplisert og krevende anleggsperiode med utfordrende arbeid tett på juvkanten, uttaler Statens vegvesen. Arbeidet med utsiktspunktet og rasteplassen er gjort med minst mulig inngrep i naturen og anlegget føyer seg fint inn i naturen.

Nasjonale turistveger er 18 kjøreturer gjennom vakker norsk natur der opplevelsen forsterkes med nyskapende arkitektur og kunst på tilrettelagte utsiktspunkt og rasteplasser. Statens vegvesen står bak dette arbeidet. Les mer på https://www.nasjonaleturistveger.no