Reiseliv og sosial bærekraft av Per-Arne Tuftin, Norsk Reiseliv

Stortinget har denne våren diskutert stortingsmeldingen; Meld. St. 13 (2018-2019) Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft. Dette er et område som ved første øyekast kan virke noe perifer for reiselivet, men hvor reiselivsnæringen faktisk spiller en viktig rolle. Reiselivet er en vesentlig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping og en næring som skaper [...]

Reiseliv og sosial bærekraft av Per-Arne Tuftin, Norsk Reiseliv2019-05-22T17:00:40+02:00

Hele Norge hele året, av Per-Arne Tuftin, Norsk Reiseliv

Ja, det er ambisjonen. Men hva skal til for å få turisme hele året, hvorfor skal turistene komme til Norge utenfor høgsesongene? En ting er sikkert, vi kan ikke markedsføre oss til flere turister i lavsesongene, uten at vi også har attraktive produkter. Det holder ikke med de gode historiene. Over femti prosent av [...]

Hele Norge hele året, av Per-Arne Tuftin, Norsk Reiseliv2018-06-29T13:05:32+02:00
Gå til toppen