Røde Kors ber reiselivsnæringen advare utenlandske turister om skredfare

Røde Kors oppfordrer alle hoteller og reiselivsoperatører om å bidra til å spre informasjon om den store skredfaren som akkurat nå innebærer stor risiko for flere ulykker. – Dette er den mest skredfarlige palmehelga på mange år, sier nestleder i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps. De fleste fjellområder i Norge har i helgen stor eller [...]