Skuffende budsjett for reiselivet

Regjeringen forslår i sitt forslag til Statsbudsjett for 2020, som ble lagt frem mandag 7. oktober å kutte støtten til internasjonal reiselivsmarkedsføring i Innovasjon Norge med hele 51,5 mill kroner. Dette er et kutt på 22 prosent, fra dagens budsjettramme på 231,5 mill kroner til 180 mill kroner i 2020. Reiselivsnæringen er en av [...]