Økt moms på reiselivstjenester vil få store konsekvenser for reiselivet

Et utvalg nedsatt av Finansdepartementet og ledet av tidlige Virke direktør Vibeke Hammer Madsen la på forsommeren frem en offentlig utredning NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med en sats. Utvalget foreslår i denne rapporten å øke mva-satsene som angår reiselivet til alminnelig sats på 23%. Utvalget mener at redusert merverdiavgiftssats er lite målrettet for å [...]