Avinor er et heleid statlig aksjeselskap som har ansvaret for alle de 45 statlige flyplassene i Norge. I tillegg til flyplassene driver Avinor kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon.

Avinor er selvfinansiert. Flyplassvirksomheten drives som en enhet der flyplasser med overskudd bidrar til å finansiere de som går med underskudd, på den måten kan vi opprettholde en god infrastruktur innen luftfart i Norge. Hovedinntektene til Avinor er fra flyselskapene og passasjerene, samt kommersielle inntekter fra utleie av areal til butikker, servering og andre servicetilbud til passasjerene. Avinor har også intekter fra utleie av areal til flyplasshotell og parkeringsanlegg.

Avinor er en sentral aktør innen norsk reiseliv og driver et utstrakt internasjonalt arbeid for å øke antall flyruter til/fra Norge i nært samarbeid med reiselivsnæringen.