NSB-konsernet byttet navn til Vygruppen 24. april 2019. Vygruppen er ett av Nordens største transportkonsern med virksomhet innen tog, buss, gods og mobilitet & reiseliv. Vy jobber for at det skal bli enklere å reise miljøvennlig og kollektivt. Veien dit går gjennom den smarte, grønne, trygge og lønnsomme reisen. Vygruppen eies av den norske stat ved Samferdselsdepartementet.