Regjeringen lanserte i stortingsmeldingen om reiseliv, som kom i mars 2017 en verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen av norskeide hoteller og andre overnattingssteder. Den økte verdsettingen av næringseiendom de seneste årene har gitt mange hotelleiere en betydelig skatteøkning. Frittstående hotell har store utfordringer med økt verdsetting og dermed økt skattlegging av bygningsmasse. Dette må de betale uavhengig av om de har overskudd eller ikke. Regjeringens forslag fikk støtte fra både Venstre, KrF og Senterpartiet. Stortingets flertall vurderte rabatten til å «være et viktig bidrag til vekst og utvikling for reiselivsnæringen over hele landet.»

I statsbudsjettet for 2018 ble det varslet at Finansdepartementet ville gå i dialog med ESA for å avklare hvordan en slik verdsettelsesrabatt kan innføres i overensstemmelse med EØS-avtalen. Videre skulle departementet komme tilbake til Stortinget med en oppfølging av denne dialogen.

Norsk Reiseliv ved Morten Thorvaldsen og Per-Arne Tuftin tok denne saken opp med statsråd Torbjørn Røe Isaksen i et møte i august i år og poengterte viktigheten av at forslaget blir gjennomført. Statsråden sa i møtet at saken er nå ferdig utredet av norske myndigheter og oversendes ESA for avgjørelse.

Dette er en viktig sak for reiselivet i Norge. Vi håper derfor at saken kan få en snarlig avgjørelse i ESA og at den kommer reiselivet tilgode!