Norsk Reiseliv er en medlemsorganisasjon med de største reiselivsbedriftene og de viktigste landsdels- og destinasjonsselskapene som medlemmer. Som medlem blir din bedrift eller organisasjon en del av det sterkeste nettverket innen reiselivet i Norge, der hvor topplederne diskuterer og tar ansvar for norsk reiselivs fremtid og utvikling.

Norsk Reiseliv skal på vegne av medlemsbedriftene og våre samarbeidspartnere fremstå som den samlende organisasjonen for reiselivet, ved å være: 

 • En tydelig, kommersiell stemme for reiselivet og samarbeide tett med politiske miljøer som storting, regjering, fylkeskommuner, embetsverk og virkemiddelapparatet.
 • Et uavhengig, synlig og tydelig kompetansemiljø i det offentlige rom i nært samarbeid med forsknings- og konsulentmiljøer, analysemiljøer, medlemsbedrifter og samarbeidspartnere.
 • En tydelig pådriver for å utvikle det norske reiselivsproduktet med utgangspunkt i natur, kultur, arkitektur, lokalprodusert mat, aktive opplevelser og bærekraftig vekst.
 • En tydelig pådriver for å øke lønnsomheten i reiselivet ved bedre kapasitetsutnyttelse året sett under ett og flere helårs arbeidsplasser.
 • En tydelig pådriver for at reiselivet skal forbedre sin innovasjonsevne, produktivitet og konkurranseposisjon gjennom investering og bruk av digital teknologi.
 • En tydelig pådriver for økt kundetilfredshet og service i reiselivsnæringen.
 • En tydelig pådriver for at reiselivet i fellesskap selv skal ta ansvaret for å sikre et bærekraftig reiseliv ved fokus på natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og et økonomisk levedyktig reiseliv.
 • En tydelig pådriver for en målrettet og kostnadseffektiv markedsføring, distribusjon og salg av Norge som reisemål og norske reiselivsprodukter inn mot lønnsomme målgrupper.

Norsk Reiseliv skal i sitt arbeid jobbe for å skape: 

 • Økt forståelse for betydningen av verdiskaping og sysselsetting i reiselivet.
 • Økt fokus på rammebetingelsene for reiselivsnæringen.
 • Økt fokus på reiseliv som en attraktiv næring for investorer og ansatte.
 • Økt fokus på næringsrettet forskning og utvikling.
 • Økt fokus på viktigheten av å skape destinasjoner og opplevelser i verdensklasse.
 • Økt fokus på implementering av ny teknologi og digitalisering i reiselivet.
 • Økt fokus på verdiskaping gjennom målrettet markedsføring, distribusjon og salg.
 • Økt fokus på et bærekraftig reiseliv.

Norsk Reiselivs aktiviteter spenner fra å være en aktiv høringsinstans for offentlige myndigheter til i samarbeid med forsknings- og analysemiljøer synliggjøre verdien av reiselivsnæringen i Norge og de kommersielle mulighetene for reiselivet gjennom kompetanse innenfor internasjonale reiselivstrender,  destinasjons- og produktutvikling, digitalisering, internasjonal markedsføring, distribusjon og bærekraftig vekst. Dette gjøres i form av møter med politiske myndigheter og embetsverk, deltakelse med innlegg i offentlige høringer, innsendelse av høringsuttalelser, utarbeidelse av pressemeldinger og utstrakt pressekontakt, synliggjøring av vår virksomhet i egne medier som web, nyhetsbrev, blogger og kronikker, samt i sosiale medier og i debattfora.