Thon Hotels er en del av Olav Thon Gruppen. Thon Hotels ble etablert som Rainbow Hotels i 1989. I dag består hotellkjeden av mer enn 70 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam. Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet.