Krise i reiselivsnæringen – Norsk Reiseliv krever fem grep fra Regjeringen

Norsk reiselivsnæring er langt hardere rammet enn andre bransjer. Reiselivsnæringen er fortsatt stengt ned, samtidig som det løper betydelige faste kostnader som tapper næringen for likviditet med påfølgende fare for konkurser, kompetanseflukt og tap av arbeidsplasser. De samfunnsøkonomiske konsekvensene av et brakk reiseliv er betydelige, spesielt for distriktene og for reiselivsbedriftene, de ansatte, underleverandører [...]

Krise i reiselivsnæringen – Norsk Reiseliv krever fem grep fra Regjeringen2021-03-12T11:22:22+01:00

Reiseliv og sosial bærekraft av Per-Arne Tuftin, Norsk Reiseliv

Stortinget har denne våren diskutert stortingsmeldingen; Meld. St. 13 (2018-2019) Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft. Dette er et område som ved første øyekast kan virke noe perifer for reiselivet, men hvor reiselivsnæringen faktisk spiller en viktig rolle. Reiselivet er en vesentlig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping og en næring som skaper [...]

Reiseliv og sosial bærekraft av Per-Arne Tuftin, Norsk Reiseliv2019-05-22T17:00:40+02:00

Styrets årsmelding 2017/The board’s annual report 2017

The board's annual report 2017 Norsk Reiseliv/Norwegian Tourism Partners has undergone significant changes in 2017. From being a lobby organisation with a purchased secretariat function, its own office with daily manager was established in the autumn of 2016 with the intention of raising the profile of the organisation. We have continued with this [...]

Styrets årsmelding 2017/The board’s annual report 20172018-06-27T11:11:16+02:00
Gå til toppen