Reiseliv og sosial bærekraft av Per-Arne Tuftin, Norsk Reiseliv

Stortinget har denne våren diskutert stortingsmeldingen; Meld. St. 13 (2018-2019) Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft. Dette er et område som ved første øyekast kan virke noe perifer for reiselivet, men hvor reiselivsnæringen faktisk spiller en viktig rolle. Reiselivet er en vesentlig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping og en næring som skaper [...]