Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

Høringsinnspill fra Norsk Reiseliv Norsk Reiseliv viser til NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land og sender herved vår høringsuttalelse til rapporten. Reiselivet i Norge er en viktig bidragsyter til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping, og en næring som skaper arbeidsplasser over hele landet, med betydelig lokal skatteeffekt og integrering av arbeidstakere [...]