Behov for forutsigbarhet

Reiselivet har vært i og er fortsatt i en kritisk situasjon. Hvor lenge dette vil vare vet vi ikke, det avhenger både av nye mutasjoner og hvor raskt befolkningen i Norge og Europa kan være vaksinert. Arbeidsplasser har gått tapt i reiselivet og vi frykter konkurser med store økonomiske og samfunnsmessige tap med påfølgende [...]