I 3. kvartal 2021 dro nordmenn på 7,3 millioner reiser i Norge. Det er det høyeste antallet som noen gang er målt i SSBs Reiseundersøkelse. Nordmenns reiser til utlandet økte også sammenlignet med 2020, men var fortsatt langt unna nivåene fra før pandemien. Samtidig mangler vi utenlandske turister og vi henger veldig langt etter i forhold til både norsk, og særlig internasjonal forretningstrafikk.

Vi er med andre ord på langt nær tilbake til en normal posisjon, selv om det går bra for mange reiselivsbedrifter og utenlandsmarkedene er åpnet opp. Det er fremdeles stor usikkerhet om utviklingen fremover, hvilke endringer i pandemien som blir varige og hvilke som forsvinner med avvikling av restriksjoner og smitteverntiltak.

SSBs Reiseundersøkelse viser at nordmenn dro på omtrent 8,1 millioner reiser i juli, august og september i år. Dette er en økning på nesten 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet sett reiste vi like mye som før koronautbruddet i 3. kvartal. Forskjellen er at vi i pandemien har reist mye mer i Norge, og langt mindre til utlandet.

Nordmenn var på hele 7,3 millioner reiser i eget land i 3. kvartal, som er en økning på 14 prosent fra samme kvartal i fjor. Norgesturene utgjorde 9 av 10 reiser i dette kvartalet.

Flere reiser utenlands

Lettelser i reiserestriksjonene utover sommeren og høsten gjorde at flere tok turen til utlandet i løpet av kvartalet. I 3. kvartal dro nordmenn på 820 00 reiser til utlandet. Dette er fortsatt et godt stykke unna det som pleier å være et normalt nivå for 3. kvartal. I årene før pandemien var det i følge SSB vanlig at nordmenn dro på omkring 3 millioner utenlandsreiser i månedene juli, august og september.

Vi brukte mer penger i Norge, men mindre totalt

I 3. kvartal i år brukte nordmenn 44,5 milliarder kroner i forbruksutgifter på reise. Det er i overkant av 10 milliarder kroner mer enn i fjor. Av dette ble 37,4 milliarder kroner brukt på reiser i Norge. Det er det høyeste beløpet SSB har registrert noen gang i Reiseundersøkelsen.

Selv om forbruksutgiftene til reiser økte fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal i år, brukte vi mer penger før pandemien. Grunnen er at vi bruker mer penger på en gjennomsnittlig utenlandsreise enn på en reise i Norge.

Hvis vi tar et gjennomsnitt for 3. kvartal de siste fem årene, har vi i følge SSB brukt omtrent 5000 kroner per reise i Norge og omtrent 12 500 kroner per reise til utlandet. Når antall reiser til Norge går opp og antall reiser til utlandet går ned, bruker vi også mindre penger på reiser totalt.

På den typiske utenlandsturen reiser vi med fly og bor på hotell. På Norgesferie velger vi oftere billigere alternativer, som å kjøre bil i stedet for fly og bo på camping og egne hytter i stedet for hotell.