Den gode veksten i antall turister og gjestedøgn som vi har opplevd de tre foregående årene har stanset opp og vi får en utflating i 2017. Endelig tallmateriale foreligger ikke, men beregninger foretatt av Norsk Reiseliv tyder på at det blir et resultat i samlet antall gjestedøgn i forhold til rekordåret 2016 på pluss/minus null, med en svak nedgang i norske gjestedøgn og en økning på vel 2 prosent i utenlandske gjestedøgn. 

Det gledelige er at vi har klart å opprettholde nivået fra rekordåret 2016 i et tøft internasjonalt marked, det er regioner som fortsatt kan vise til god vekst og det ikke bare i høgsesong, og vi ser at reiselivsnæringen har klart å ta ut høyere priser i 2017. I det samfunnsøkonomiske bildet er reiseliv en stadig viktigere bidragsyter til lokal verdiskaping og en viktig næring som skaper arbeidsplasser over hele landet, med betydelig skatteeffekt og integrering av arbeidstakere med ulik etnisk bakgrunn.  Men det er fortsatt langt igjen før næringen som sådan blir lønnsom.

Med en beleggsprosent for norske hoteller på 54,4 prosent i 2016 (Statistikknett/Horwath HTL), står vel halvparten av norske hotellrom tomme året sett under ett og det er ikke  vesentlige forbedringer i 2017. Mens reiselivsbedriftene i de typiske turistdestinasjonene på Vestlandet og i Nord-Norge har hatt et godt år, både i volum og vekst, ser vi en utflating og tilbakegang spesielt på Østlandet.

Men alt er ikke helsvart. Turismen fra Kina fortsetter å øke og det er potensiale for en enda mer lønnsom utvikling nå som vi står friere til å markedsføre og selge Norge som reisemål inn mot betalingsdyktige kinesiske målgrupper.  Økningen fra Kina blir på vel 20 prosent i forhold til 2016 og vi kommer til å ende på ca 480.000 gjestedøgn, som er en økning på hele 940 prosent for perioden 2008/2017. Men det er ikke bare Kina som øker, flere av markedene i Asia er i god vekst og vi kommer til å ende på litt i underkant av 1,2 millioner gjestedøgn fra denne regionen i 2017.

USA er imidlertid den store vinneren i 2017 med en vekst på ca 32 prosent i forhold til 2016. Dette utgjør vel 150.000 gjestedøgn og vi ender på i størrelsesorden 650.000 gjestedøgn fra USA i 2017. Det amerikanske markedet har mer enn doblet seg i løpet av de 5 siste årene.

Hva har skjedd med det amerikanske markedet i forhold til Norge? For det første har vi fått svært god hjelp av en svak norsk kronekurs i forhold til amerikanske dollar og det har vært en betydelig økning i direkte flyruter og flykapasitet mellom USA og Norge, med gode priser fra stadig flere sentrale amerikanske byer. Det har vært gjennomført et langsiktig og målrettet markeds- og pressearbeid av Innovasjon Norge i nært samarbeid med Avinor og norsk reiselivsnæring, samtidig som samarbeidet med Disney om markedsføringen av Disney filmen Frozen i 2013/14, som ble en megasuksess har vært med på å styrke interessen for Norge som reisemål innenfor nye kundegrupper. Og det gledelige er at amerikanerne er en svært lønnsom målgruppe som blir lenge i Norge.

Vi ser også at viktige markeder som Tyskland, Nederland, Frankrike, Spania og Italia har vekst i 2017 og at det russiske markedet har god økning.  Brasil får en dobling i forhold til 2016, riktignok med små volum men dette er et marked som har vist stor interesse for Norge som reisemål og som kjennetegnes ved høyt forbruk. Mens vi får en nedgang fra viktige nærmarkeder som Sverige, Danmark og Storbritannia, sammenlignet med 2016.

Om veksten fra viktige markeder også gjenspeiler økt fortjeneste for reiselivsnæringen i 2018 gjenstår å se, spesielt med bakgrunn i økningen i moms på reiselivstjenester fra 10 til 12 prosent, i tillegg til utsikter for en styrket norsk kronekurs i 2018. Dette vil være med på å øke kostnadene og prisene, som igjen vil gi utslag på bedriftenes bunnlinje.

Det som imidlertid er helt sikkert er at den internasjonale konkurransen blir stadig tøffere.  Skal vi lykkes innenfor reiselivet må vi tilby opplevelser som er tilpasset lavsesong og vi må sikre bærekraftig vekst hvor lønnsomhet vektlegges fremfor volum. Og skal vi få til det trenger vi turister også fra andre verdensdeler som har et feriemønster som gjør det mulig å besøke Norge utenom vår høgsesong!

Kilde: SSB/Statistikknett/Innovasjon Norge, bearbeidet av Norsk Reiseliv.