Nye innreiseregler fra fredag 26.november 2021;

  • Det blir nå et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Det gjøres unntak for barn under 16 år og utvalgte grupper. Alle innreisende har en plikt til å fremvise slik bekreftelse og eventuelt coronasertifikat til politiet ved kontroll.
  • Det åpnes for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.
  • Søknadsordningene til Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet avvikles.
  • Det vil etter omstendighetene fortsatt kunne være grunnlag for bortvisning av utlendinger som ikke overholder reglene om innreiseregistrering, innreisekarantene og testing i forbindelse med innreise. Manglende dokumentasjon på dette vil også kunne medføre bortvisning. Alle reisende, også nordmenn, kan anmeldes og eventuelt bøtelegges for overtredelse av pliktene ved innreise.
  • Gjeninnfører krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for dem som ikke kan dokumentere med et verifiserbart coronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Dette vil gjelde uansett avreiseland, men ikke for reisende under 18 år.
  • I tillegg endres plikten til å teste seg ved innreise slik at det gjelder en plikt til å teste seg uavhengig av hvor du ankommer Norge fra. Hittil har plikten kun omfattet personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Denne plikten gjelder for alle som ikke kan dokumentere gjennom coronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret. Øvrige unntak fra plikten til å teste seg ved ankomst til Norge videreføres.
  • Testpliktige kan teste seg ved en teststasjon på grensen, eller i løpet av 24 timer der det ikke er en slik stasjon på grensen. Alle landets kommuner må være beredt til å kunne teste også innreisende med testplikt.
  • Regjeringen oppbemanner Nasjonalt kontrollsenter for innreisende slik at kontrollaktiviteten der gjenopptas og kommunene dermed vil kunne få informasjon om reisende som det kan være grunn til at kommunene følger opp.