NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern som har ansvaret for togtrafikken i Norge. Persontransport med tog og buss, godstrafikk på jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgjør konsernets hovedvirksomheter. Persontogvirksomheten i NSB konsernet består av NSB AS, med datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og AB Svenska Tågkompaniet.