Norsk Reiseliv lanserer i dag sine nye internett-sider. Tanken med denne portalen er ikke å fortelle hvor man skal reise på ferie, men å holde politikere, embetsverk, media, reiselivsnæringen og alle andre som er interessert i reiselivet oppdatert på hva som skjer, trender og utviklingstrekk i reiselivet.

Norsk Reiseliv er en uavhengig bransjeforening for reiselivet i Norge med de største reiselivsbedriftene og de viktigste destinasjons- og landsdelsselskapene som medlemmer. Vårt mål med denne portalen er å kommunisere potensialet for reiselivet, hva vi mener skal til for at Norge skal utvikle seg som reisemål og for at reiselivet skal oppfattes som en fullgod næring på linje med andre næringer i Norge.

Vi vil med denne portalen gi vårt syn og kommentarer på hva som skjer i og rundt reiselivet, samtidig som vi videreformidler og kommenterer statistikk, trender, analyser og forskningsresultater som forteller om markedssituasjonen og utviklingsmulighetene for reiselivsnæringen.