Vi går mot sommer og situasjonen for det ferie- og fritidsbaserte reiselivet er lysere nå, enn hva vi var vitne til for noen få måneder siden. Antall nye smittetilfeller av Covid-19 har gått ned både i Norge, i Europa og i USA. Og stadig fler blir vaksinert. 

Hvordan innvirker dette på utenlandske gjester til Norge? Myndighetene har heldigvis lyttet til Norsk Reiseliv og de andre organisasjonene hvor vi lenge har bedt om at Norge følger EU både i forhold til et felles koronasertifikat og gjenåpning av grensene.

Selv om det er god bookingtakt for ferie- og fritidsturisme spesielt for Nord og Vest for sommer- og deler av høstsesongen, er reiselivsnæringen helt avhengig av utenlandske ferie og fritidsturister for å fylle opp kapasiteten for landet sett under ett. Næringen er også helt avhengig av det forretningsbaserte reiselivet i form av arrangementer, events, møter, seminarer, konferanser og kongresser (MICE) for å fylle opp kapasiteten høst, vinter og vår.

Torsdag 24. juni ble Norge en del av EUs løsning for koronasertifikater. Personer som kommer fra EU-/EØS-land og har et EU-koronasertifikat som kan verifiseres med QR-kode og viser at man er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret, kommer nå inn i Norge uavhengig av landets status. De slipper karantene, testkrav og innreiseregistrering.

Folk som kommer reisende fra et grønt land slipper innreisekarantene når de kommer til Norge. Fra mandag 5. juli endrer terskelen for hva som blir et «grønt land» i Europa. Da harmoniseres de norske reglene med de europeiske anbefalingene. Grønne land blir etter dette land som har en insidens på smitte under 50/100 000 de siste 14 dagene og andel positive under fire prosent, eller en smitte under 75/100 000 og andel positive under en prosent. De må imidlertid registrere seg for innreise og testes på grensen.

Det betyr med andre ord at vi fra 5. juli kan ta imot europeiske gjester som er vaksinert og fra grønne land, da under forutsetning av at Delta-varianten holdes i sjakk både i Europa og i Norge.

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen og Storbritannia, og nordmenn kan reise på ferie til utlandet. Allerede fra 1. juli vil europeiske land som er koblet til EUs løsning kunne verifisere det norske koronasertifikatet på sine grenser. Reiserådet hvor UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig forlenges til 10. august for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. De som velger å reise, må selv sette seg inn i reglene for karantene, testkrav og smittevern i det landet de skal til.