Heiskortomsetningen øker i norske alpinanlegg– til tross for en mer varierende værvinter så langt. Per februar 2019 ligger alpinbransjens heiskortomsetning opp 2% mot samme tid i fjor.

– Det er en kjent sak at det var en fantastisk vinter både værmessig og omsetningsmessig for alpinbransjen i fjor sier Generalsekretær Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening – ALF. Interesseorganisasjonen for alpinnæringen representerer ca 200 medlemmer og ca 95% av heiskortsalget i Norge*.

I år har det vært mer krevende å drive alpinanlegg.  Mindre natursnø, veldig varierende vær og nylig en varmeperiode flere steder i landet som bød på utfordringer. Vestlandet har fått svært lite snø og det har mange steder vært utfordrende vind som har gjort at heiser og anlegg har måttet holde stengt i perioder. Tar man prisstigningen med i betraktningen, ligger vi litt under fjoråret, og først når vi får antall skidager oppsummert etter endt sesong vil vi se hva utfallet blir i volum kontra omsetning. Tallene per februar er allikevel svært gode tall når vi ser tilbake på den ekstraordinære fine vinteren vi hadde i fjor.

Vi er godt fornøyde med at det er så mange som vil ut i bakkene på ski og brett, sier Camilla. Vi gleder oss over interessen for alpin skikjøring som aktivitet, både fra våre norske og fra våre utenlandske gjester. Alpinanlegg over hele landet har et svært godt tilpasset produkt som publikum finner attraktivt.

– En tidlig sesongstart for mange bidro helt klart til å sikre sesongen, med gode forhold for snøproduksjon og snøfall tidlig i november. Så har vi nå de siste ukene fått rikelig med påfyll av herlig snø fra himmelen og nye kuldeperioder som er med på å sikre forholdene sesongen ut. Dette inspirerer også særlig vårt norske publikum til økt trafikk til anleggene, og vi er godt forberedt til en sen påske i år så nå er vi naturligvis både forventningsfulle og litt spente på å se hvor lenge våre gjester ville fortsette å kjøre på ski ut i april og mai. Med så gode forhold som nå, håper vi folk utsetter båtpussen for vårskikjøring er jo kjempefint og våren er lang, sier Camilla.

Alpinbransjen jobber gjennom hele sesongen med å være synlige i medier, sosiale medier og markedstiltak ute i markedene, så det er hyggelig å se at også dette gir resultater. Trafikken fra flere av våre utenlandske markeder har fortsatt å øke, særlig fra England, Tyskland og Holland. Primærmarkedene Sverige og Danmark holder også stand. Nå er vi i full gang med å legge planer for innsalget til neste vinter gjennom arbeidet i vårt landsdelsselskap Norske Fjell SA, for å sikre å holde farten oppe med nye spennende tiltak. Flere filmer er under produksjon i samarbeide med Visitnorway og vi har som mål å vise et større marked hvilke fine alpinanlegg vi har i Norge.  Beliggenhet, snøsikkerhet, attraktive konkurransedyktige destinasjoner og kanskje en nysgjerrighet til en viss annerledeshet, gir oss økt attraktivitet. Tall fra statistikkutvalget: (*Oppdal og Bjorli er ikke medlemmer av ALF og er dermed ikke en del av statistikken.)

Halvparten av regionene i ALF´s statistikkutvalg hadde økning og den andre halvparten gikk tilbake per siste desember. Værmessige utfordringer og variable snøforhold er hovedårsaken. I region sørvest/vest/nordvest merket man dette mest, med tilbakegang på 20%. I Oppland/Hedmark, Oslo og Buskerud, hadde man jevnt over fin økning hos så å si alle, med veldig få unntak. Økningen var henholdsvis 15%, 20% og 14% hos disse (i samme rekkefølge).

Januar var en tøffere måned for flere. Majoriteten av anleggene i ALF´s utvalg hadde nedgang og totalt gikk anleggene tilbake 9% isolert i januar. Flere av anleggene i sørvest/vest/nordvest ble rammet ekstra hardt. Værmessig kom sesongen ikke i gang som ønsket. Samtidig må nedgangen sees i sammenheng med fjorårets rekordvinter. Man sammenligner med svært gode tall fra året før. Januar 2019 er til tross for nedgangen, faktisk over omsetningen i januar 2017, totalt sett. Akkumulert sett økte anleggene 2 % allikevel, per siste januar.

Februar ble også en variabel måned for regionene. Osloregionen og Sørvest/vest/nordvest hadde nedgang, likeså ALF´s utvalgsanlegg i Midt-Norge. Region Oppland/Hedmark, Buskerud og Telemark hadde samtlige økning. De større anleggene i disse regionene trekker opp totaltallet for bransjen, som får en samlet økning på 2% i februar og samme økning akkumulert (forsesong til siste februar).