Fortsatt godt besøk i alpinanleggene i Norge til tross for en variert vinter. Heiskortomsetningen endte på kr 1,28 milliarder.

Det er en kjent sak at det var en fantastisk vinter både værmessig og omsetningsmessig for oss i sesongen 2017/2018 sier Generalsekretær Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening – ALF*.

I år har det vært mer utfordrende, både med mindre natursnø, veldig varierende vær og en varmeperiode flere steder i landet som bød på store utfordringer. Med hensyn til dette må vi si oss fornøyde med en sesong som ender noe ned (-3%), mot den fantastiske fjorårssesongen som endte opp hele 16%.

Vi er veldig glade for at folk fremdeles vil ut på ski og brett, sier Camilla. Store og små alpinanlegg over hele landet har et svært godt tilpasset produkt som både vårt norske og utenlandske publikum finner attraktivt både som feriemål og som ”fritidsklubber” for hverdagsaktivitet. Det er svært viktig for oss, og det er jo i de mindre anleggene rekrutteringen skjer, sier Camilla.

En tidlig sesongstart for mange av våre medlemmer bidro helt klart til å sikre sesongen og godt sesongkortsalg, med gode forhold for snøproduksjon og snøfall tidlig i november. Dette inspirerer særlig vårt norske publikum til økt trafikk til anleggene, og vi så gode besøkstall i juleferien og i vinterferieukene. Så forberedte bransjen seg godt gjennom hele vinteren til en sen påske med å legge godt grunnlag i bakkene slik at dette skulle kunne holde ut i varme vårdager. Påsken fikk god værmelding som resulterte i gode besøkstall hos mange anlegg til tross for at den var svært sen på året, så det var hyggelig å se at folk ville ut på snø i påskesola sier Camilla.

Alpinbransjen er en fragmentert bransje med noen få veldig store anlegg som er å regne som reiselivsdestinasjoner. Så har vi i Norge ca 170/180 små og mellomstore anlegg som bare har én eller to heiser. Flere av disse er dugnadsbaserte, drevet av klubber og idrettslag, og disse er naturligvis mer sårbare for snø- og værforhold da de i mindre grad har tilgang på midler for snøproduksjon. Samtlige av de mindre anleggene i statistikkutvalget har hatt nedgang i årets sesong mot i fjor, og majoriteten av anlegg i ”topp 15” har levert positive tall men også her er det er viktig å huske at fjoråret var svært godt.

Trafikken fra flere av alpinbransjens utenlandske markeder har fortsatt å øke, særlig fra England, Tyskland og Holland. Primærmarkedene Sverige og Danmark holder også stand. Nå er vi i full gang med å legge planer for innsalget til neste vinter gjennom arbeidet i landsdelsselskapet Norske Fjell SA, med flere spennende markedstiltak. Nye filmer som skal fortelle historier fra Norge er under produksjon og vi har som mål å vise et enda bredere marked hvilke flotte muligheter som finnes i alpinanleggene vi har i Norge. Beliggenhet, snøsikkerhet, attraktive konkurransedyktige destinasjoner og nysgjerrighet til en viss annerledeshet, gir oss økt attraktivitet nå som den norske kronen er fordelaktig. Vi har godt over 2 millioner gjestedøgn hos alpindestinasjonene hver vinter så de er svært viktige drivere for fjellregionen og arbeidsplassene der.

Sørvest/vest/nordvest. I denne regionen har de variable værforholdene gitt sterkt utslag. Alle anleggene i ALF´s utvalg går tilbake sesongen 2018/19. I for eksempel Eikedalen klarte man kun å holde åpent 4 dager i april. Regionen går tilbake hele 19% totalt.

Region Oppland/Hedmark. Regionen har levert blandede tall. Flere ligger omtrent på nivå med fjoråret, noen går tilbake. De som utmerker seg positivt er de aller største med Skistar Trysil, Hafjell og Kvitfjell i spissen.

Region Oslo/omegn. Oslo Vinterpark øker med 3%. Øvrige anlegg har i større grad følt på de variable værforholdene, med nedgang hos mange av de mindre.

Buskerud. Veldig variert i regionen, med stor variasjon av både opp- og nedgang blant anleggene, også blant de større. Det anlegget som utmerker seg positivt er SkiGeilo.

Telemark. I Telemark har man opplevd nedgang i samtlige anlegg i ALF´s statistikkutvalg. Flere hadde blant annet en tøff sesongstart, som for noen resulterte i rabatterte priser på heiskort. Totalt er nedgangen på -9%

Midt-Norge. Også her ser vi nedgang for anleggene i ALF´s statistikkutvalg.

*Oppdal og Bjorli er ikke medlemmer av ALF og er dermed ikke en del av statistikken.