Fjord Line ble grunnlagt i 1993 og er i dag Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark med en markedsandel på 20%.

Fjord Line er et ungt fergeselskap som har vokst mye de siste årene ved å introdusere nye moderne skip til flåten, utvide rutetilbudet og ved å gi gjestene og fraktkundene service og verdi for pengene. Fjord Line er bygget på sunne verdier. Alt selskapet gjør er preget av handlekraft, ansvar, respekt og engasjement. Selskapet sysselsetter rundt 700 årsverk og transporterer årlig i overkant av 1,3 millioner passasjerer.

De fire skipene opererer på fem fergeruter mellom Norge, Sverige og Danmark. I tillegg til passasjertrafikk tilbys frakt av nyttekjøretøy og gods.