Statsbudsjettet 2024

Regjeringen la fredag 6. oktober frem forslaget til statsbudsjett for 2024.  Regjeringen foreslår her å øke bevilgningen til Innovasjon Norges reiselivssatsing til 195 millioner kroner. Dette er en økning på 11 millioner kroner fra 2023. Økningen skal, i tillegg til en justering i forhold til pris- og lønnsvekst blant annet brukes til en styrking [...]

Statsbudsjettet 20242023-10-06T15:10:12+02:00

Reiseliv blir neste nasjonale eksportsatsing

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte i dag reiseliv som den femte nasjonale eksportsatsingen «under Hele Norge Eksporterer». Satsingen er et offentlig-privat samarbeid og skal bidra til å nå målet om økt eksport, og målet for reiselivspolitikken om å skape en mer konkurransedyktig reiselivsnæring som både er mer bærekraftig og lønnsom enn tidligere. Reiselivsnæringen er [...]

Reiseliv blir neste nasjonale eksportsatsing2023-09-07T21:23:01+02:00

Budsjetthøringer på Stortinget

Regjeringen opprettholder nivået på midlene til internasjonal markedsføring, gir ikke egne midler til oppfølging av reiselivsstrategien og øker skatte- og avgiftstrykket for en allerede hardt rammet reiselivsnæring i statsbudsjettet for 2023. Reiselivet har hentet seg raskere inn etter Korona-pandemien enn hva de fleste trodde var mulig. Pandemien var utfordrende for reiselivet med store underskudd og tapt [...]

Budsjetthøringer på Stortinget2022-10-18T16:29:47+02:00

Statsbudsjettet for 2023

Regjeringen Støre la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 torsdag 6. oktober kl. 10.00. Regjeringen opprettholder nivået på midlene til internasjonal markedsføring, samtidig som de øker skattetrykket for en allerede hardt rammet reiselivsnæring. Skal Norge lykkes i det internasjonale reiselivsmarkedet må det satses nå. Etter en tøff periode med Korona-pandemi med etterfølgende kostnadsøkninger [...]

Statsbudsjettet for 20232022-10-07T01:03:26+02:00

Reiseliv – hva skjer?

Norsk reiselivsnæring går så det griner kunne vi lese i media i sommer, samtidig som stadig flere bedrifter nå står frem og er alvorlig bekymret for økte kostnader og mangel på kvalifisert personale. Reiselivet hentet seg raskere inn etter Korona-pandemien enn hva de fleste av oss ved årsskiftet trodde var mulig. Men vi var [...]

Reiseliv – hva skjer?2022-09-21T10:56:23+02:00

Strømstøtten – hjelper den?

Regjeringen la fredag 16. september frem forslag til strømstøtte for næringslivet. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i denne perioden. Alt tyder på at de fleste hoteller, restauranter og alpinanlegg kommer inn under ordningen. Slik blir de nye strømtiltakene 1) [...]

Strømstøtten – hjelper den?2022-09-21T11:04:22+02:00

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Regjeringen la torsdag 12. mai frem forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2022. Det er ikke foreslått endringer for reiselivet i dette budsjettet, dvs at det ikke kommer ekstra bevilgninger til Innovasjon Norge for oppfølging av reiselivsstrategien eller ekstra midler til internasjonal markedsføring. Flypassasjeravgiften blir som tidligere besluttet gjeninnført fra 1. juli 2022. Norsk Reiseliv [...]

Revidert nasjonalbudsjett 20222022-05-12T13:03:28+02:00

Røde Kors ber reiselivsnæringen advare utenlandske turister om skredfare

Røde Kors oppfordrer alle hoteller og reiselivsoperatører om å bidra til å spre informasjon om den store skredfaren som akkurat nå innebærer stor risiko for flere ulykker. – Dette er den mest skredfarlige palmehelga på mange år, sier nestleder i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps. De fleste fjellområder i Norge har i helgen stor eller [...]

Røde Kors ber reiselivsnæringen advare utenlandske turister om skredfare2022-04-10T16:05:09+02:00

Reiseliv som fremtidsnæring

Konsulentfirmaet McKinsey lanserte for kort tid siden rapporten «Norge i morgen» hvor de tar for seg ti mulighetsnæringer som vi kan leve av etter oljen. Norge har de siste femti årene opparbeidet seg en enorm oljerikdom. Men det norske oljeeventyret går mot slutten, samtidig som klima- og miljøhensyn krever at verdens olje- og gassforbruk [...]

Reiseliv som fremtidsnæring2022-04-10T16:36:25+02:00

Lettelser i smitteverntiltakene – er det godt nok for reiselivet?

Regjeringen la torsdag 13. januar frem justerte smitteverntiltak; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/ For reiselivet er det spesielt oppheving av det generelle skjenkeforbudet og økning i maks antall ved arrangementer som er viktigst, og som har vært etterlengtet. Spørsmålet blir imidlertid om dette er godt nok fra å redde reiselivsbedrifter fra konkurs? Den generelle skjenestoppen opphører fra midnatt natt [...]

Lettelser i smitteverntiltakene – er det godt nok for reiselivet?2022-01-14T18:29:56+01:00
Gå til toppen