Thon Hotels

Thon Hotels er en del av Olav Thon Gruppen. Thon Hotels ble etablert som Rainbow Hotels i 1989. I dag består hotellkjeden av mer enn 70 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam. Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet.

Thon Hotels2017-12-29T01:55:38+01:00

Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels er et av Nordens største hotellkonsern med mer enn 190 hoteller i 6 land. Nordic Choice Hoels består i dag av de tre hotellkjedene Clarion Hotel, Quality Hotel og Comfort Hotel i tillegg til 23 frittstående hoteller. Alle hoteller er miljøsertifisert etter ISO 14001. Hotellkjeden eies av selskapet Strawberry Group AS [...]

Nordic Choice Hotels2018-02-15T16:46:13+01:00

VisitOSLO

VisitOSLO AS er det offisielle markedsføringsselskapet for Oslo og omegn med ansvar for internasjonal profilering av Oslo på vegne av besøksnæringen. Selskapet er organisert som et aksjeselskap der aksjonærene er bedrifter i regionen som driver reiselivsrelatert virksomhet. VisitOSLO arbeider med vertskap, kongressmarkedsføring, internasjonal presse og markedsføring i digitale medier, og driver blant annet turistinformasjonen [...]

VisitOSLO2018-01-19T01:46:02+01:00

NordNorsk Reiseliv

NordNorsk Reiseliv AS er en sammenslåing av tidligere Nordland-, Troms- og Finnmark Reiseliv (fylkesselskaper). Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge. Selskapet ble stiftet 29. april 2009 og [...]

NordNorsk Reiseliv2018-01-19T01:44:24+01:00

Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner

Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner er bransjeorganisasjonen for norske fjelldestinasjoner og alpinanlegg i Norge. Viktige temaer for foreningen er sikkerhet, både i skiheisen og i bakken, å sikre gode rammebetingelser for bransjen, og " få flere på ski - oftere". Foreningen jobber også aktivt for å øke bevisstheten omkring det arbeid som legges ned hos [...]

Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner2021-05-11T15:45:16+02:00
Go to Top